maandag 3 april 2017

AKMOS steunt acties tegen regering Bouterse en voor verkiezingen

Voorzitter Binda schort besprekingen met minister Welzijn op

'Het heeft geen zin om met deze mensen te onderhandelen die toch steeds woordbreuk plegen'


De Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemers in Suriname (AKMOS) heeft een vergadering met minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme afgezegd. Voorzitter Sham Binda zegt vanochtend, maandag 3 april 2017, op Starnieuws dat het geen zin heeft om deel te nemen aan besprekingen, zolang er geen duidelijk beleid is en verhogingen worden teruggedraaid. 

Binda zegt dat het gaat om de verhogingen van de brandstofprijzen, de WAM-verzekeringen, de bankrente verhogingen en de op handen zijnde Rij- en Voertuigenbelastingen en andere nog te volgen verhogingen. De besprekingen met de minister worden opgeschort.

De AKMOS zal alle acties ondersteunen die tot doel hebben om deze regering en president naar huis te sturen en nieuwe verkiezingen af te dwingen. 'Het heeft geen zin om met deze mensen te onderhandelen die toch steeds woordbreuk plegen', meent Binda.

Minister Welzijn zegt in een reactie, dat hij respect heeft voor ieders houding, want eenieder mag zijn eigen mening hebben. Welzijn merkt op dat de regering vraagt om te praten over meningsverschillen. 'Zo heb ik met de houtexporteurs en -verwerkers overleg gehad over de stopzetting van export van rondhout. Uit dat onderhoud zijn er zoveel positieve aspecten naar voren gekomen dat wij de export niet meer zullen stopzetten, maar de heffing zullen verhogen. Wij zullen de categorieën herinrichten. Dat is het resultaat van goed overleg waardoor er een win-win-situatie ontstaat.'

De AKMOS heeft totaal geen interesse om deel te nemen in overheidscommissies of -organen die slechts als muurbloemen dienen. 'Wij gaan voor het behoud van het bedrijfsleven en deze beleidsmakers gaan voor de destructie ervan. Het advies naar lidbedrijven is dat we deze regeerders kwijt moeten raken indien we van een gezond en voorspelbaar ondernemersklimaat kunnen spreken met een stabiele koers. We hebben geen economische crisis vanwege een wereldcrisis, maar vanwege corruptief en wanbeleid.'

0 comments:

Een reactie plaatsen