maandag 24 april 2017

Albina werkt aan een schone omgeving

Grote achterstand in opschonen lozingen en trenzen wordt ingelopen


Albina en omgeving krijgen een facelift. Een schoon milieu is onderdeel van een crashprogramma dat de bestuursdienst samen met de lokale gemeenschap en particulieren uitvoert. Er was een grote achterstand in het ophalen van lozingen en trenzen te Albina (zie foto - Bron: BIC Marowijne). Dit crashprogramma is een voorloper van een uit te voeren strategisch milieu- en toerismeplan van Albina, zo meldt het Burger Informatie Centrum (BIC) Marowijne vandaag, maandag 24 april 2017.

Tijdens een seminar van het commissariaat begin april is besloten dat Albina een agressievere milieu-aanpak behoeft. Het thema van dit seminar was Hoe willen wij Marowijne over tien jaren zien? Er zijn voorstellen gedaan voor korte en lange termijn plannen. Het crashprogramma is uit het seminar voortgevloeid. De ontwikkeling van landbouw is een belangrijke focus.

Tijdens de sessies kwam naar voren, dat er gewerkt moet worden aan een bestemmingsplan voor Marowijne. Albina moet als grensplaats het voorbeeld zijn voor andere locaties in het district.

Op 4 mei wordt een informatiedag gehouden om ondernemerschap in Marowijne te bevorderen. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden voor financiering. De bedoeling is dat ook na het uitvoeren van het crashprogramma, het milieu duurzaam schoon gehouden moet worden. Dit moet gezien worden als een aanzet voor een bredere aanpak van de toerismesector in Albina, zegt Cyrano Asoiti, hoofd Beheer Bestuur Ressorten.

0 comments:

Een reactie plaatsen