woensdag 5 april 2017

Algemene Aannemers Vereniging stelt leden in staat om protesten tegen regeringsbeleid bij te wonen

AAV brengt woensdag 5 april 2017 onderstaande verklaring uit


De Algemene Aannemers Vereniging (AAV) heeft wederom kennis genomen van de oproep tot het houden van een protest Manifestatie op donderdag 6 en vrijdag 7 april.De AAV deelt de bezorgdheid van grote delen van de samenleving, inclusief haar leden,met betrekking tot het tot nog toe gevoerd beleid door de regering. 

Alhoewel dialoog en gezamenlijk optreden van alle sociale partners en het maatschappelijk middenveld de meest voor de hand liggende manier is om uit deze lokale crisis te geraken, moeten wij met teleurstelling constateren dat de overheid nog onvoldoende blijk heeft gegeven om via dialoog en nationale consensus een gedegen plan tot herstel van de economie uit te voeren. 

Integendeel is wederom het bedrijfsleven onverwachts geconfronteerd met een forse eenzijdige verhoging van nutsvoorzieningen die ook voor de bouw en constructie sector moordend zal zijn. Zo zullen ook de andere verhogingen die ons nog te wachten staan, moordend zijn niet alleen voor de bouw en constructie sector maar zal alle sectoren treffen. 

Gelet op het bovenstaande is de AAV van mening, dat het noodzakelijk is, dat de leden in staat worden gesteld hun afkeur uit te spreken over het tot op heden gevoerd beleid en adviseert, de leden naar eigen inzicht en rekening houdende met hun bedrijfsvoering hun personeel in de gelegenheid te stellen hun stem te laten horen.

0 comments:

Een reactie plaatsen