donderdag 6 april 2017

Betalingen SoZaVo van sociale voorzieningen nog dit jaar via de bank

Alle 55.000 cliënten van ministerie ontvangen prepaid card om geld te pinnen


Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) wil vóór eind van het jaar alle betalingen van sociale voorzieningen via de bank laten geschieden. Het gaat om onderstanden, AOV, Kinderbijslag en financiële bijstand voor mensen met een beperking. Het ministerie heeft een bestand van 55.000 personen. De cliënten krijgen elk een prepaid card, waarmee bij een pinautomaat geld kan worden opgenomen. Voor de mensen in het binnenland worden mobiele pinapparaten beschikbaar gesteld. 

Het nieuw in te stellen systeem is door minister Cristien Polak in Nickerie aangekondigd, zo bericht de Ware Tijd donderdag 6 april 2017. Hiermee zal het al tientallen jaren geldende systeem van betaalmeesters worden afgeschaft.


Eén van de voordelen is dat er geen contant geld meer aan te pas komt. De minister wil volgende week een overeenkomst hiertoe ondertekenen met de Surinaamse Postspaarbank.

Polak kondigde in het rijstdistrict ook aan, dat er bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd zullen worden. Zo zal de huur van alle panden van het ministerie worden opgezegd. Met het districtsbestuur zal worden nagegaan hoe de ambtenaren opgevangen zullen worden. Terwijl aan de ene kant de dienstverlening basiszorgverzekering (BaZo) is uitgebreid, wordt er landelijk gewerkt aan de opschoning van het bestand. Tijdens de opschoning zullen mensen die zelf de premie kunnen opbrengen voor zichzelf of voor hun kind(eren) uit het bestand worden verwijderd. De afdeling Basiszorg is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de belangrijke diensten van het ministerie.

Bij verlengingen van de Bazo-kaarten kunnen lange wachttijden ontstaan voor burgers die in aanmerking wensen te komen voor de verzekering ten laste van de staat. Om de wachttijd te verkorten is in Nickerie een dependance geopend. 'We gaan hier ambtenaren tewerkstellen om de dienstverlening te bespoedigen.'

De bewindsvrouwe benadrukt, dat het ministerie de premie zal betalen voor personen van zeventien tot en met 59 jaar die niet in staat zijn dat zelf te doen.

0 comments:

Een reactie plaatsen

Voor de echte kunstliefhebber!

Voor de echte kunstliefhebber!