dinsdag 11 april 2017

Bouterse geeft zogenoemde 'wakamans' 50 hectare landbouwgrond

President tracht 'wakamans' in te palmen met stukje landbouwgrond achter Pikin Poika


President Desi Bouterse heeft de 'wakamans' of 'stratiemans' beloofd dat zij aan landbouw kunnen gaan doen. Er is 50 hectare landbouwgrond beschikbaar achter Pikin Poika. Bouterse heeft de 'wakamans' een rondleiding gegeven op diverse projecten. Siebrano Pique, die voert tegen het beleid van de regering en is ingegaan op de uitnodiging van Bouterse voor een onderhoud en een gezellig uitstapje, zei dat hij ongeveer 150 mensen heeft die werk zoeken. Hij gaat hen mobiliseren, zo schrijft Starnieuws vandaag, dinsdag 11 april 2017, op gezag van het Kabinet van de President.

De president heeft aangegeven, dat diverse mensen een bestaan hebben gevonden in de landbouw en pluimveesector. Zij zijn bijzonder succesvol en verdienen goed met de productie. De mensen zijn bereid om anderen op te leiden. Er is equipement aanwezig om het terrein bouwklaar te maken. Ook zullen er enkele huizen opgezet worden waar de mensen kunnen verblijven. De 'wakamans' toonden zich enthousiast over wat ze gezien hebben.

Tot slot werd te Brokobaka het uitstapjee geëvalueerd en zijn verdere afspraken gemaakt om in contact te blijven over het vervolgtraject.

President Bouterse heeft in zijn hoedanigheid van voorzitter van de NDP de structuren van zijn partij vrijdag in partijcentrum Ocer geïnformeerd over de actuele situatie. Hij deelde - zijn geringe gehoor -mee bereid te zijn te praten met de 'wakamans'. De volgende dag heeft hij een groep onder leiding van Pique ontvangen in het Perscentrum. Zondag hebben de mensen een rondleiding gekregen op diverse projecten in Brokopondo (zie foto - Bron: Kabinet van de President).

Bouterse stond in Ocer ook stil bij de protestacties die geleid worden door delen van RaVakSur (Raad van Vakcentrales in Suriname) en van de oppositie. Hij riep de weinige aanwezigen op om vooral in deze periode de gelederen te sluiten en gaf aan teleurgesteld te zijn in degene die een vrij prominente positie innemen en die - volgens hem - helaas geen of nauwelijks contact onderhouden met de achterban. Deze personen, die namens de partij een bepaalde functie bekleden, zouden nog meer moeten inkomen om de minder draagkrachtigen, waar nodig te ondersteunen, aldus Bouterse.

Bouterse heeft de structuren verder wijs gemaakt, dat de NDP 'onder attack' is en dat er alles aan wordt gedaan, om het regeren onmogelijk te maken. De oppositie is onafgebroken destabiliserend bezig een campagne te voeren met als onderdeel het verspreiden van laster en leugenachtige berichten via social media. Als voorbeeld las de president een app bericht voor, waarbij wordt aangegeven dat de NDP bezig is geheime gesprekken te voeren met de ABOP voor samenwerking in regeringsverband.

Hij ging er gemakshalve maar aan voorbij, dat zijn eigen achterban dezelfde praktijken, zo niet erger van toon, erop na houdt op social media en elders. Denk aan de aanvallen en bedreigingen aan het adres van activiste Maisha Neus. Zij is onder andere door raadsadviseur Kenneth Slooten op zijn Facebookpagina en onlangs in het NDP-propagandaprogramma 'Bakana Tori' op de staatszender SRS, gepresenteerd door de perschef van het Kabinet van de President Clifton Limburg, van van alles en nog wat beschuldigd, zonder hiervoor bewijzen te tonen.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

0 comments:

Een reactie plaatsen