dinsdag 11 april 2017

CI-Suriname en Matawai tekenen MoU ter instandhouding gemeenschapsbos

CIS heeft model voor duurzaam bosbeheer ontwikkeld met leiders Matawai-gemeenschap 

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

Milieuorganisatie Conservation International Suriname (CIS) en de lokale Matawai gemeenschap in Centraal Suriname hebben een unieke Memorandum of Understanding (MoU) gesloten. Na zes maanden intensieve voorbereidingen, die leidden tot een tweedaagse bijeenkomst in Pusugrunu op 21 en 22 maart 2017, zullen beide partijen samenwerken aan de instandhouding van een groot deel van het door de Matawai-gemeenschap verkregen gemeenschapsbos en tegelijkertijd alternatieve inkomstenbronnen ontwikkelen voor de lokale bewoners. Dit berichten vandaag, dinsdag 11 april 2017, diverse media naar aanleiding van een door CIS uitgebracht persbericht.

De Memorandum of Understanding van 2 jaar werd ondertekend door de traditionele leider van de Matawai gemeenschap Granman Valentijn, door districtscommissaris Yvonne Pinas en door Executive Director van CIS John Goedschalk.

Het model voor duurzaam beheer is ontwikkeld met medewerking met het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) en zal indien succesvol ook in andere gemeenschappen worden geïntroduceerd.

De belangrijkste reden voor de toegenomen aandacht van natuurbehoud in het Matawaigebied is de recent aangelegde weg, die leidt naar het Matawai dorp Pusugrunu in Centraal Suriname. De aanleg van deze weg hangt samen met het feit dat een paar maanden eerder, de Matawai-gemeenschap van de Surinaamse regering de ontwikkelingsrechten heeft gekregen voor meer dan 90.000 hectare bos langs de bovenstroom van de Saramaccarivier. Het doel van het ministerie van RO hiervoor is om meer inkomstenbronnen mogelijk te maken voor de lokale tribale gemeenschappen, zodat de financiele afhankelijkheid van de overheid enigszins kan afnemen. In het gemeenschapsbos kan de Matawai-gemeenschap nu wettig kaprechten uitoefenen en andersoortige initiatieven ontplooien voor economische doeleinden.

CIS juicht het toe, dat de lokale bewoners meer inkomstenmogelijkheden krijgen, mits duurzaamheidsbeginselen/principen in acht genomen worden. Onduurzame houtkap kan leiden tot degradatie van de kwetsbare en ongerepte ecosystemen van de Matawai-gemeenschap. Ook kan de druk op het naburige Centraal Suriname Natuurreservaat (CSNR), dat de status van UNESCO Werelderfgoed geniet, verhoogd worden

Samen met de leiders van de Matawai-gemeenschap en de lokale overheid, heeft CIS daarom een model ontwikkeld voor duurzaam beheer van dit ongerepte regenwoud, dat ook een hoog niveau van biodiversiteit bezit. Dit meervoudige gebruiksmodel voor het gemeenschapsbos houdt in dat ongeveer een derde van het gebied wordt behouden.

Om de integriteit van het CSNR te garanderen, zal tevens een bufferzone voor het naburige CSNR worden ingesteld en gecontroleerd door de plaatselijke gemeenschap. Dit creëert in feite het Matawai Gemeenschap landschapsbeheer(MGLB). Verder zal CIS de economische ontwikkeling van de Matawai gemeenschap stimuleren door het creëren van duurzame banen, zodat ze op termijn zelf hun gebied kunnen controleren en beschermen.

CI-Suriname zal daar waar dat nodig en gewenst is ook dienen als technisch adviseur voor de Matawai gemeenschap op het gebied van duurzaam landschapsbeheer. Gelijktijdig met het ondersteunen van de Matawai-gemeenschap in het beheer van hun bossen, is CI-Suriname in samenwerking met de gemeenschap begonnen met het verkennen van de mogelijkheden voor implementatie van het zogenoemde eerste 'community-based REDD + pilot' in Suriname.

De website van CI-Suriname vermeldt overigens geen woord over voornoemde samenwerking met de Matawai.

0 comments:

Een reactie plaatsen