maandag 10 april 2017

CLO-bestuurder Miskin: 'CLO heeft geen behoefte om mee te doen met de acties'

'Driekwart van RaVakSur doet niet mee aan protest, het is duidelijk een politieke actie'

Miskin praat duidelijk naar de mond van zijn voorzitter Ronald Hooghart...


Michael Miskin, bestuurslid van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), zegt vandaag, maandag 10 april 2017, op Starnieuws, dat het traditie is dat er een compensatie gegeven wordt aan ambtenaren bij diverse ingrijpende verhogingen. Er is bij de CLO geen behoefte om mee te doen met de acties die gevoerd worden. 'Bovendien doet meer dan de helft, eigenlijk driekwart van Ravaksur (Raad van Vakcentrales in Suriname) niet mee met de protestmanifestatie. Het is duidelijk een politieke actie.'

Aanvankelijk werd aangegeven, dat RaVakSur in actie was, maar dat is niet zo, beweert Miskin. De CLO, de Moederbond en de OSAV (Organisatie Samenwerkende Autonome Vakbonden) doen niet mee. De vakcentrales die actie voeren zijn C-47, de PWO (Progressieve Werknemers Organisatie) en de FAL (Federatie van Agrariërs en Landarbeiders). 'Alleen C-47 is een grote vakcentrale, maar de meerderheid van RaVakSur doet niet mee', benadrukt hij.

Hij heeft ook aan Robby Berenstein, voorzitter van C-47 tevens coördinator van RaVakSur, meegedeeld dat CLO niet deel zal nemen aan de acties. De ambtenarenvakcentrale gaat liever voor een compensatie. Miskin voert aan, dat in 1999 in Gestructureerd Samenwerkingsverband de CLO een voortrekkersrol had. Toen de regering-Wijdenbosch besloot vervroegde verkiezingen uit te schrijven, zijn alle afspraken die gemaakt waren met de samenwerkende organisaties, overboord gegooid. 'Wij laten ons niet meer voor het karretje spannen', benadrukt Miskin.

Toen zijn alleen mensen van C-47 geaccommodeerd geworden. Een ander punt waar de CLO zich aan stoort, is dat vakbondsleider Wilgo Valies erbij is gehaald bij RaVakSur. Miskin voert aan dat vaak gebleken is, dat Valies slechts de belangen van zijn groep behartigt. Nu hebben de onderwijsgevenden een honderd procent verhoging gekregen en toch neemt Valies deel aan de protestmanifestatie, terwijl de ambtenaren nog met lege handen zitten.

De CLO verwacht dat de regering komt met een compensatie. Dit is overigens ook aangekondigd door president Desi Bouterse.

0 comments:

Een reactie plaatsen