maandag 10 april 2017

CLO in gesprek met minister Hoefdraad over haar wensenpakket

Bond wil koopkrachtversterking door salarisverhoging


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën praat vandaag, maandag 10 april 2017, met de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) over het aangepaste wensenpakket dat is ingediend. Een jaar geleden had de vakcentrale, bij haar 45e verjaardag, het wensenpakket al ingediend. Intussen is het aangepast, nadat onder andere verhogingen zijn toegekend aan diverse overheidsbedrijven en aan de leerkrachten. 

Michael Miskin, bestuurslid van de CLO, zegt vandaag op Starnieuws, dat op 21 april de CLO 46 jaar bestaat. Dan vindt er een evaluatie plaats over wat er is bereikt het afgelopen jaar. Er zijn in de tussentijd drie gesprekken gevoerd waarbij de raadsadviseurs informatie gegeven hebben over de herwaardering van de leerkrachten. De CLO heeft aangegeven koopkrachtversterking te willen. Dit heeft president Desi Bouterse in zijn Jaarrede in De Nationale Assemblee ook aangeven in september vorig jaar. In 2016 zouden er geen salarisverhogingen worden gegeven. Dat was ook met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) afgesproken.

De salarisverhogingen bij de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij, Energie Bedrijven Suriname en bij de leerkrachten, maken dat de ambtenaren nu aan de beurt zijn. Bij de leerkrachten gaat het om een verhoging van honderd procent en meer.

De CLO heeft een alternatieve loonreeks gepresenteerd aan de regering, deelt Miskin mee. Er is op 31 maart een onderhoud hierover geweest met minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken, waarbij het bijgestelde wensenpakket aan hem is aangeboden. Noersalim heeft de CLO-leiding aangegeven dat de regering het wensenpakket in behandeling zal nemen. Er is ook een onderhoud gevraagd met minister Hoefdraad over financiële aangelegenheden.

Behalve de ambtenaren is het verwachtbaar dat de politie, brandweer, douane, penitentiaire ambtenaren, militairen en ziekenhuispersoneel, ook zullen aankloppen voor een salarisverhoging. 'Wij hebben een jaar moeten wachten op een verhoging, terwijl intussen allerlei prijzen worden verhoogd. Ook de koers is gestegen en recent is brandstofprijs wederom de lucht in gegaan, maar de compensatie is tot nu toe uitgebleven', voert Miskin aan. Hij verwijst naar CLO-voorzitter Ronald Hooghart, die steeds heeft aangegeven dat de verhoging van salarissen niet inflatoir moet werken.

'Wanneer de koers omhoog gaat, zijn wij verder van huis', zegt Miskin. Bij de bespreking van het Staatsbesluit, waarin bepaald is dat de onderwijsgevenden uit FISO (Functie Informatie Systeem van de Overheid) gehaald worden, is er bezorgdheid geuit over de doorwerking van de salarisverhoging op andere groepen en de private sector, zegt Miskin.

0 comments:

Een reactie plaatsen