zaterdag 22 april 2017

CLO-voorzitter Hooghart heeft forse looneis van 111% bij regering ingediend

Looneis zou gebaseerd zijn op de herwaardering van onderwijsgevenden...


De Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) heeft een looneis van 111% op tafel gelegd. De ambtenarenvakbond komt op dit percentage op basis van de herwaardering die toegekend is aan onderwijsgevenden. De looneis werd gisteren door voorzitter Ronald Hooghart bekendgemaakt tijdens de Assemblee van de Ledenraad vrijdag. De CLO vierde haar 46e verjaardag, zo bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 22 april 2017.

De CLO-leiding is door minister Gillmore Hoefdraad van Financiën voor maandag uitgenodigd voor een vervolgbespreking. Op 10 april was de eerste bespreking tussen de CLO en de minister over onder andere de aanpassing van het salaris. De vakcentrale had het liefst gewild dat uiterlijk 21 april duidelijkheid zou komen over deze kwestie.

President Desi Bouterse heeft officieel meegedeeld dat ultimo april de salarissen van landsdienaren zouden worden aangepast.

Tijdens de Assemblee van de Ledenraad hebben naast Hooghart ook minister Soewarto Moestadja van Arbeid en bestuurslid Michael Miskin het woord gevoerd.

Hooghart ging in op de historie van de CLO en de verhoudingen met andere vakcentrales.

Moestadja zei, dat de nationale koek die verdiend wordt, niet voldoende is om iedereen tevreden te stellen. Hij merkte op dat iedereen terecht overigens zijn deel probeert te halen.

 Miskin gaf een historische beschouwing over de onderhandelingen vanaf de oprichting. Hij ging ook in op de huidige onderhandelingen. De loonsommen die jaarlijks aan ambtenaren betaald worden van 1982-2016 zijn ook aan de orde geweest en hoe die zijn ontstaan. Miskin stond stil bij de grote bijdrage die ambtenaren in Algemene Ambtelijke Dienst leveren. Zonder hen kunnen regeringsfunctionarissen niet functioneren. De vakbondsleider gaf tal van voorbeelden, zoals voorbereiden van wetten, Staatsbesluiten, resoluties, beschikkingen, beleidsnota’s, speeches, benoemingen en bevorderingen. 'In feite kan een regering primair niet bestaan zonder de Algemene Ambtelijke Dienst. Zij zouden door de regering strategisch genoemd moeten worden, maar worden vaak vergeten, zoals Kopro Kanu', stelde Miskin.

0 comments:

Een reactie plaatsen