donderdag 27 april 2017

DA'91: 'Verhoging brandstofprijs is arrogantie van de macht'

'Regering gaat voort op de heilloze ingeslagen weg'

'Beroep op DNA-leden om bij hun eigen geweten te rade te gaan en de morele vraag te beantwoorden of zij met goed fatsoen het beleid nog langer kunnen ondersteunen'


DA'91 vindt dat de verhoging van de brandstofprijs arrogantie van macht is. Terwijl de samenleving onder leiding van grote delen van de vakbeweging, die begaan zijn met het lot van het volk, duidelijke signalen heeft gegeven dat zij het oneens is met de verhoging van de brandstofprijs, lapt de regering-Bouterse deze aan haar laars en gaat over tot het verder verhoging van unleaded naar Srd 6.03 en super unleaded naar Srd 6.16. Deze arrogantie van macht is een karakteristiek van de huidige machthebbers. 

Terwijl zij prediken dat de communicatielijnen openstaan om over de ‘s lands problemen te praten, gaan zij aan de andere kant rustig voort op de heilloze ingeslagen weg. Onverstoord nemen zij een maatregelen die het volk het vel over de oren trekken onder het excuus dat de Staat geld nodig heeft. Hierbij vermelden zij echter niet, dat deze enorme financiële tekorten het gevolgd zijn van hun verkwistend en corruptief beleid. 

DA’91 roept de samenleving op om deze arrogantie van bestuur en de beleidsmaatregel van verdere verarming van ons volk af te straffen en volledig in te gaan, op de oproep van de vakbeweging en overige maatschappelijke groepen voor grotere straatprotesten en alle andere democratische vormen van verzet te ondersteunen. 

Het samenspel tussen regering en de coalitie in DNA (De Nationale Assemblee) maakt opnieuw duidelijk dat een beleid waar de ene hand de andere wast en het ontkennen van het gebrek aan capaciteit en wil om ons land recht en rechtvaardig te leiden, desastreus is voor de totale samenleving. De toekomst van ons volk is te kostbaar om nog langer ruimte te laten voor deze spelletjes. 

Wij doen dan ook een beroep op DNA-leden om bij hun eigen geweten te rade te gaan en de morele vraag te beantwoorden of zij met goed fatsoen het beleid van de regering-Bouterse nog langer ondersteuning kunnen geven. Zullen zij hun handelen en niet handelen, spreken en zwijgen vandaag kunnen verantwoorden aan hun kinderen en kleinkinderen, aan het volk van morgen. Hoe zullen zij verklaren dat zij hoofdverantwoordelijken zijn in het vernietigen van de toekomst perspectieven van ons nu en van de vele nog ongeboren generaties.

0 comments:

Een reactie plaatsen