dinsdag 11 april 2017

'De misleiding van de minister van Financiën is veel te groot geworden'

'Hoefdraad geeft toe dat er honderden miljoenen zijn uitgegeven, waar geen prestatie tegenover staat'


'De misleiding van de minister van Financiën is veel te groot geworden', zegt het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien vandaag, dinsdag 11 april 2017, in het Dagblad Suriname. De VHP’er reageert op de uitlatingen die minister Gillmore Hoefdraad afgelopen week tijdens een interactieve masterclass op de Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft gedaan. 

Ministers mochten volgens Hoefdraad op een gegeven moment slechts maximaal Srd 4.000 uitgeven zonder openbare aanbesteding. En toch konden de uitgaven op sommige ministeries oplopen tot 30 miljoen Surinaamse dollar op jaarbasis. Gajadien vindt het belachelijk, dat de bewindsman de schuld van slechte controle schuift op het administratief systeem.

'Hoefdraad geeft toe dat er honderden miljoenen zijn uitgegeven, waartegenover geen prestatie staat. Hij is niet alleen minister, maar is daarvoor ook president geweest van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Daarom zouden deze betalingen nooit plaats moeten hebben gevonden. Los van het feit dat hijzelf zijn werk niet goed heeft gedaan, zien wij dat de minister de samenleving voorliegt door aan te geven dat er nu ingegrepen moet worden, terwijl de staat al vier jaren achtereenvolgend heeft afgesloten met een tekort van ongeveer Srd 1.5 miljard op de lopende rekening', stelt Gajadien.

Volgens de parlementariër moest Hoefdraad deze scheefgroei reeds in een vroeg stadium hebben aangepakt en de samenleving conform zijn taak hebben beschermd. 'Maar, we zien dat de lijn gewoon door is gegaan en nu wordt zogenaamd opoffering gevraagd van de samenleving, alsof het aan de samenleving heeft gelegen dat men in deze situatie is beland. Dat is de misleiding die de minister heeft gebracht met zijn financiële presentatie in de afgelopen dagen', aldus Gajadien.

Volgens Gajadien is het opmerkelijk, dat de regering in vergelijking met 2015 in 2016 bijna zestien keer meer heeft geleend. 'Dat betekent ook dat er geen serieusheid betracht is vanuit de regering om de financieel-economische situatie te herstellen. Men is juist verder in de geldpot gaan graaien', stelt de politicus.

Volgens de parlementariër is het ook onduidelijk of de regering zich in maart gehouden heeft aan haar aflossingsverplichting voor wat betreft de staatsobligatie, die vorig jaar is gesloten. Suriname zal tot 2026 halfjaarlijks een bedrag van ongeveer 25.428 Amerikaanse dollar aan rente moeten ophoesten voor de 550 miljoen obligatielening die in 2016 in vertegenwoordiging van Hoefdraad is gesloten in New York. De eerste aflossing hiervan was in maart 2017, terwijl de tweede enkele maanden later in oktober 2017 moet geschieden. Hierna zal jaarlijks steeds op dezelfde tijdstippen aan de aflossingen moeten worden voldaan tot oktober 2026. Hier zal de laatste rente samen met het geleende bedrag, 575.428 Amerikaanse dollar, aan de schuldeiser moeten worden terugbetaald. In totaal zal de regering tien jaar lang jaarlijks een bedrag van 50.855 Amerikaanse dollar moeten ophoesten aan rente alleen.

'Er is nog geen informatie', stelt Gajadien. Hij vraagt zich af of Hoefdraad deze informatie afgelopen weekend wel of niet met de structuren van de NDP heeft gedeeld. In het NDP-partijcentrum Ocer heeft Hoefdraad een presentatie gegeven over de financieel-economische situatie van het land.

0 comments:

Een reactie plaatsen