dinsdag 18 april 2017

DOE evenals overige oppositiepartijen in beraad - Onder arrestanten een partijlid

'Wanneer overheid predikt escalaties te willen voorkomen moet goede voorbeeld gegeven worden'


De Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) gaat tezamen met andere oppositionele politieke organisaties in beraad om een correcte aanpak van zaken af te dwingen. DOE uit haar verontwaardiging over de wijze waarop weerloze burgers tijdens de protestacties dinsdag 18 april 2017 werden aangehouden.

Wanneer de overheid predikt escalaties te willen voorkomen moet daarbij het goede voorbeeld gegeven worden, stelt DOE.

De partij doet een beroep op de minister van Justitie en Politie c.q. de korpsleiding hun afkeuring uit te spreken over de wijze waarop de aanhoudingen zijn verricht en vragen dat zo spoedig mogelijk personen betrokken bij deze protestacties, onder wie Curtis Hofwijks, het DOE-lid Brian Boerleider en de vakbondsleider Wilgo Valies heen te zenden.

De politie en haar afdeling Mobiele Eenheid is getraind met takt om te gaan in dergelijke situaties en is in staat met de juiste directieven verdere escalatie te voorkomen.

Verder vraagt de partij aan de gemeenschap en in het bijzonder de leiders van het Burgercollectief, de actiegroep 'Wij Zijn Moe' en andere ondersteuners van de acties het hoofd koel te houden en verder escalatie te voorkomen.

Voorts is het aan te bevelen de plicht tot het aanvragen van een vergunning voor uitvoeren van het grondwettelijk recht van burgers tot het houden van demonstraties niet onnodig te vertragen.

0 comments:

Een reactie plaatsen