zondag 16 april 2017

Econoom en vakbondsleider Zunder: 'Tijd dat bedrijven als Newmont en IAmGold voor government take op brandstof betalen'

'Overheid moet niet alleen bevolking voor extra belasting op brandstof laten betalen'


Het wordt tijd dat grote bedrijven waaronder Newmont en IAmGold/Rosebel Goldmines ook voor de ‘government take’ op brandstof gaan betalen. Bepaalde sectoren zoals de landbouw, veeteelt en visserij, zouden een veel lagere government take moeten betalen om de nationale productie te garanderen. De overheid moet niet alleen de bevolking voor de extra belasting op brandstof laten betalen, terwijl bepaalde maatschappijen vrijuit gaan, stelt econoom en vakbondsleider Armand Zunder, voorzitter van de Progressieve Werknemers Organisatie, zo bericht Starnieuws vandaag, zondag 16 april 2017.

'De verhoging van de brandstofprijzen treft als eerste weer de burgers, in het bijzonder de wrokomans, want zij gaan alweer extra betalen terwijl we zien dat grote ondernemingen als Newmont en IAmGold geen government take betalen', aldus Zunder.

'Hoe is het nou mogelijk dat, terwijl we onze grondstoffen weggeven en nu de Surinaamse economie en de Surinamers in problemen zijn, wij een regering hebben die niet met deze bedrijven gaat praten en zegt kijk, voor de komende drie jaar moet je wel wat gaan betalen, want ik heb het geld nodig.' 

Zunder adviseert de regering om opnieuw te gaan onderhandelen met de bedrijven die de extra belasting op brandstof niet betalen. Hij haalt aan dat het belastingsysteem moet worden aangepast en uitgebreid.

'De regering moet niet al die belastingen en verhogingen op de burgers en arbeiders gaan afwentelen. De regering moet namelijk ook de mensen in de goud- en houtindustrie in het binnenland die geen belasting betalen, een governement take laten betalen. Die meergelden komen de overheid alleen maar ten goede. Wij zijn er ook voorstander van dat bijvoorbeeld de landbouw en visserij minder belasting op brandstof gaan betalen. Zo kan de economie blijven groeien zodat de overheid haar lopende uitgaven kan betalen. Kortom, er moet een totaal nieuwe kijk op de belastingen komen', vat Zunder samen.

'Wanneer belastingen worden verhoogd, moeten de werknemers op de eerste plaats niet de dupe worden.'

De vakbondsleider maakt zich ook zorgen om de werkgelegenheid en de nog steeds stijgende inflatie. Hij wijst er wederom op dat een hoog werkloosheidscijfer samengaat met toenemende criminaliteit. Het inflatiecijfer van 2012 bedroeg 4,3 procent. Aan het eind van 2016 is er sprake van een jaarinflatie van 52,4 procent. 'Dat moet gestopt worden. De inflatie betekent een dagelijkse verarming van de totale samenleving. Als wij dat niet stoppen, gaan wij steeds meer moeten betalen en armer worden. Daarom is het van belang dat de mensen niet aan de kantlijn blijven staan, omdat in feite hun bestaan wordt bedreigd.'

0 comments:

Een reactie plaatsen