zaterdag 29 april 2017

Het blijft aanmodderen met het toerismebeleid in Suriname

Ministerie van HI en T werkt aan instellen Toerisme Autoriteit


Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI en T) is van plan een Toerisme Autoriteit in te stellen. Het ministerie heeft dit plan, om de sector naar een hoger niveau te tillen. Minister Ferdinand Welzijn heeft het bestuur van Suriname Business Forum (SBF) gevraagd om leiding te geven aan het traject voor instelling van het nieuwe instituut en het voorbereiden van een wet die de instelling mogelijk maakt. Dit meldt het ministerie vandaag, zaterdag 29 april 2017, in een persbericht.

Welzijn zei donderdag tijdens een bijeenkomst met deskundigen uit de toerismesector, dat de personen, die namens de overheid in het bestuur van de Stichting Toerisme Suriname (STS) zitting hadden, zich hebben teruggetrokken.

Er is met de deskundigen afgesproken om zaterdag 6 mei een doorstart seminar te houden, waar met diverse betrokkenen van gedachten zal worden gewisseld over de aanpak van de verschillende facetten binnen het Toerisme. De verwachting is dat personen met expertise, de trekkersrol zullen vervullen bij de ontwikkeling van deze facetten.

Tot heden wordt echter alleen en vooral gesproken over toerismebeleid, maar van een echt gericht praktisch uitvoerend beleid is nog steeds niet echt sprake. Het is ook onduidelijk wat een Toerisme Autoriteit moet gaan doen. 'De sector naar een hoger niveau tillen', zoals door het ministerie wordt gesteld, is te vaag.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws/HI en T)

0 comments:

Een reactie plaatsen