zondag 9 april 2017

'In mei eerste tuchtrechtzitting tegen een notaris'

Waarnemend Hof-president Rasoelbaks: 'Vier tuchtklachten zijn in behandeling'

Notariaat in Suriname is nog in volle ontwikkeling


Het Hof van Justitie (HvJ) heeft klachten binnengekregen tegen Surinaamse notarissen. Er zijn nu vier tuchtklachten in proces, zegt waarnemend Hof-president, Iwan Rasoelbaks. 'Als alles goed verloopt, hebben wij in mei de eerste tuchtzitting tegen een notaris.' Hij zei dit vrijdag tijdens de beëdiging van kandidaat-notaris Gerlynn Oord. Het Hof beëdigt notarissen en kandidaat-notarissen en is de tuchtrechter voor deze beroepsgroep. 

'Voorkomt u onnodige tuchtklachten', zei hij tegen de nieuwe kandidaat-notaris. 'Voorkomen kan door conform de wettelijke bepalingen en afgelegde eed te handelen. Die eed zei met eerlijkheid.'

'Geen intriges, geen benadeling van iemand en bevoordeling voor een andere door te veilen, terwijl u weet dat de dingen niet goed lopen. Je gaat veilen omdat je weet er is een grote hap te maken daar. Ik hoor de praktijk en wij lezen over de rechtszaken', zei de Hof-president.

Zonder in details te treden over de inhoud van de lopende tuchtklachten, vroeg hij Oord om haar werk met nauwgezetheid te vervullen. Eerst alles schriftelijk goed uitzoeken, nadenken wat er wordt geschreven, waarom en wat de gevolgen kunnen zijn. Maar, ook om onzijdigheid mee te nemen in het vak. 'Je let niet op belangen al zodanig. Je kijkt onpartijdig naar het recht, zonder achterliggende gedachten of vooroordelen over de mens die voor u staat.'

Rasoelbaks wees ook op de ‘meest mogelijke geheimhouding’ over de inhoud van akten. 'Ik zeg niet dat akten op straat liggen, maar er zijn akten die niet meer te vinden zijn.' Ze zijn niet van de notaris, maar worden door hen bewaard voor opvolging. In het buitenland zijn de regels over akten heel streng. In Suriname verdwijnen ze. Ook bij overdracht van de ene notaris naar de andere. Er ontbreken soms dertig tot vijftig akten.

Er is nog veel te doen als het gaat om de ontwikkeling van het notariaat in Suriname. Zoals het opstellen van gedragsregels voor het notariaat. Rechters hebben die al, en de klachtenregeling volgt gauw. 'Burgers kunnen dan op een behoorlijke manier als klant van de rechtspraak iets zeggen over de bejegening door de rechter.'

Een ander aandachtspunt is het hebben van een website met algemene informatie, dienstenpakket en richtprijzen. Rasoelbaks merkte op dat het Hof geen website heeft, omdat het afhankelijk is van de middelen van de overheid. 'Maar, de beroepsgroep heeft eigen inkomsten en kan dit met de vereniging opzetten.'

De mogelijkheden moeten ook worden bekeken voor het opzetten van een eigen notariële opleiding en voor verdieping in het Surinaams notarieel recht. 'A no de. Je bent overgeleverd als je je kandidaat activiteiten wil ondergaan.' Dit kan vooralsnog alleen met de hulp van de patroon, die misschien bereid is te betalen voor de opleiding of met eigen middelen.

0 comments:

Een reactie plaatsen