zaterdag 8 april 2017

Inheemse dorpen Para worden in kaart gebracht

VIDS-voorzitter Artist spreekt van 'een historisch moment'


'Een historisch moment.' Zo bestempelt Lesley Artist, voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS), de eerste stap die is gezet om inheemse dorpen in Para in kaart te brengen. Het bestuur van de organisatie begon in 2014 met dit proces en bracht tot nu toe zes dorpen in Para-Oost in kaart. Het gaat om Cabendadorp, (Klein) Powakka, Cassipora, Redi Doti, Bernharddorp en Pierre Kondre. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag  april 2017.

Het in kaart brengen van de dorpen houdt in de vaststelling van onder meer woon- en leefgemeenschappen en landbouwgebieden. Dit is belangrijk om te komen tot een wettelijke erkenning van de grondenrechten van deze gemeenschappen.

De VIDS laat niets aan het toeval over en begint daarom eerst haar huiswerk te maken door de gebieden alvast in kaart te brengen.

Tijdens een bijeenkomst in het cultureel centrum te Powakka zijn gisteren de resultaten van het project uitgewerkt. Verschillende sprekers hebben hun waardering hierover uitgesproken. Het is de eerste keer dat inheemse dorpen in kaart worden gebracht. Dit is volgens Artist ook belangrijk voor het nageslacht.

Para is opgedeeld in een oostelijk en westelijk deel met samen veertien inheemse dorpen. In het vervolgtraject zullen de dorpen in het westelijk deel in kaart worden gebracht. De organisatie gaat op zoek naar fondsen om dit tot stand te brengen.

Voor het eerste project heeft het Wereld Natuurfonds geld beschikbaar gesteld.

De documentatie van de dorpen is niet alleen op papier, maar ook digitaal beschikbaar. Er zijn kritische vragen gesteld over de vastgestelde gegevens. Zo wilde een aanwezige weten of de informatie in het nationale databestand (MI-Glis) opgenomen zal worden. Dit zal pas het geval zal zijn wanneer de grondenrechten wettelijk erkend zijn, zegt de VIDS.

DNA-parlementariër Jennifer Vreedzaam (NDP van Para zei, dat de bestuurlijke ordening en inrichting wettelijk gestructureerd moeten worden. Ze stelt dat er daarvoor een nationale dialoog op gang moet komen.

0 comments:

Een reactie plaatsen