vrijdag 14 april 2017

Inkomsten uit verhoogde government take op de helft van 2015

Staat ontvangt Srd 31 miljoen per maand aan heffing, tegen Srd 60 miljoen in 2015

(Bron: ministerie van Financiën - Cif per liter =  Cost, Insurance and Freight - Kostprijs, verzekering en vracht) 

'De government take is vastgesteld op Srd 1,30 voor ongelode benzine, Srd 1,40 op super unleaded en 70 cent op diesel'


Ondanks de verhoging van de government take zijn de inkomsten hieruit nog maar op de helft van 2015. De Staat verdient Srd 31 miljoen per maand aan de heffing. In 2015 was dat bedrag nog Srd 60 miljoen, zegt minister Gillmore Hoefdraad vanochtend, vrijdag 14 april 2017, op Starnieuws. 

Met de verkoop van ongeveer 28 miljoen liter per maand kwam Srd 50 tot Srd 63 miljoen in de staatskas. Op jaarbasis was dat Srd 557 miljoen. De pompprijs werd bij elke lading vastgesteld.

De pompprijzen klommen, waardoor de overheid besloot om uit sociale overwegingen de pompprijzen te bevriezen, legt Hoefdraad uit. De vaste government take werd de facto losgelaten. De overheid kreeg elke maand minder binnen, tot zelfs negatief in bepaalde maanden. De pompprijsverhogingen in september en november hebben enigszins geholpen, waardoor vorig jaar ongeveer Srd 200 miljoen is opgehaald, aldus de minister.

Vanaf deze maand is wederom het model van 2015 van kracht, met een vaste government take per liter. 'We verwachten dat Srd 31 miljoen per maand kan worden opgehaald. Dus circa 50 procent van het niveau van voorheen. De vaste government take per liter is lager dan in 2015. De government take is vastgesteld op Srd 1,30 voor ongelode benzine, Srd 1,40 op super unleaded en 70 cent op diesel.'

Hoewel de prijs bij elke lading wordt vastgesteld, heeft de regering besloten om voorlopig de Srd 5,98 per liter voor benzine bij de pomp te handhaven.

0 comments:

Een reactie plaatsen

Voor de echte kunstliefhebber!

Voor de echte kunstliefhebber!