dinsdag 18 april 2017

Investsur treedt in werking ter uitvoering Investeringswet

Uitvoeringsorgaan gaat investeringsvoorstellen beoordelen


Het Staatsbesluit 'Nadere Voorwaarden Faciliteiten Investeringswet' is op 17 maart in werking getreden. Dit staatsbesluit is een nadere uitwerking van de Investeringswet 2001 (zie hierna). Met dit staatsbesluit heeft het uitvoeringsorgaan Investsur een instrument in handen om standaarden te introduceren om investeringsvoorstellen te beoordelen. Deze standaarden moeten zorg dragen dat investeringsvoorstellen transparant en objectief worden beoordeeld. Alle investeringen zullen getoetst worden op grond van deze standaarden, aldus het ministerie van Financiën in een dinsdag 18 april 2017 uitgebracht persbericht.

Investsur zal elk investeringsvoorstel beoordelen op grond van een vooraf opgestelde certificeringssysteem. De verschillende criteria die worden gesteld in het certificeringssysteem zullen uiteindelijk tot uitdrukking worden gebracht in een scorekaart.De criteria die voor de investeerder hierbij een belangrijke rol zullen spelen voor de beoordeling zijn: 
1. de historie en kwaliteit van de investeerder;
2. het profiel van de investeerder, aan de hand van een profiel-classificering;
3. de nationale behoeften aan investeringen die voortvloeien uit de middellange en lange termijn Ontwikkelingsplannen, sector-, regionale- en jaarplannen; en de daaruit voortvloeiende investeringsprogramma's.

Investsur garandeert dat elk investeringsvoorstel op een gedegen wijze wordt beoordeeld op basis van de vooraf opgestelde criteria van het certificeringssysteem. Investsur zal de beoordeling in een rapport vastleggen, waarbij er een score aan het voorstel zal worden toegekend. Deze score van het ingediende voorstel zal gecomplementeerd worden met de effecten op de te realiseren nationale ontwikkelingsdoelen.

De beoogde transparantie zal zijn inbedding vinden, omdat Investsur de bevindingen direct aan de regering voorlegt en tevens het beoordelingsrapport publiceert in het advertentieblad van de Republiek Suriname.

Door de regering zijn er prioriteiten gesteld ten aanzien van de duurzaamheid en het ontwikkelingspotentieel van de investeringen in de economie. Hiertoe zal gelet worden op positieve effecten voor Suriname, zoals bijdrage aan:
- werkgelegenheid;
- maximale inzet lokaal component arbeid, materialen, diensten en kennis;
- diversificatie van de economie;
- kennisopbouw lokale instituten;
- groene label en milieu vriendelijkheid (beperking CO2 uitstoot);
- geen beroep op overheidsgarantie;
- nationaal geografische spreiding (passen in het landelijk beleid);
- een rechtvaardig fiscaal regime;
- verbetering nationale positie in regionaal verband (hub functie en concurrentie).

De transparante, geprofessionaliseerde en objectieve aanpak van investeringsvoorstellen komt voor ons land goed uit, aldus het ministerie, aangezien internationaal er nog steeds grote behoefte is om te investeren in de zogeheten opkomende markteconomieën waartoe Suriname behoord. In 2015 is naar schatting zo'n 800 miljard Amerikaanse dollar aan buitenlands kapitaal (Foreign Direct Investment) naar deze landen toegevloeid. Om te profiteren van de interesse van investeerders zal er een duidelijk nationaal beleid voor het stimuleren van investeringen nodig zijn. Het vertrouwen van investeerders zal groeien als men een objectieve en norm bevorderende aanpak in Suriname aantreft, naast andere aantrekkelijke factoren.

Een van de signalen dat Suriname op de goede weg is en een goede reputatie heeft is dat bij de recentelijk soevereine obligatie-plaatsing er meer kapitaal is aangeboden dan dat Suriname behoefte aan had. Daarnaast zijn de macro economische prognoses zeer bemoedigend te noemen voor een stabiele investeringsklimaat.

0 comments:

Een reactie plaatsen

Voor de echte kunstliefhebber!

Voor de echte kunstliefhebber!