donderdag 20 april 2017

Jachtopzieners onderscheppen jachtwild, vuurwapen en een setigong in West-Suriname

Jagers maken zich schuldig aan kopen en/of in bezit hebben van vlees van wild buiten jachtseizoen


Jachtopzieners van de afdeling Natuurbeheer van de Dienst ’s Lands Bosbeheer, ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer, hebben onlangs tijdens reguliere jachtcontrole-activiteiten enkele aanhoudingen verricht in het West-Surinamegebied. Enkele personen hebben zich schuldig gemaakt aan het kopen en/of onder zich hebben van wildvlees, waarvan het jachtseizoen thans gesloten is. Dit meldt vandaag, donderdag 20 april 2017, het Dagblad Suriname.

Het illegaal verkregen jachtwild bestond uit een buffel, 4 stuks powisie (Crax alector) (zie foto - Bron) en 2 stuks kapasi (negenbands gordeldier - Dasypus novemcinctus).

In artikel 13 lid a van de Jachtwet is gesteld, dat vanaf de zevende dag na de sluiting tot die van de opening van de jacht het volgende is verboden, het vervoeren, verkopen, verhandelen, afleveren, ten verkoop, ten geschenke of ten ruil aanbieden, dan wel deze doeleinden onder zich te hebben, alsmede delen of producten daarvan behorende tot jachtwild.

Bij een ander persoon (jager) werd een enkelloops jachtgeweer, kaliber 12mm, aangetroffen, waarbij hij de vuurwapenbescheiden niet kon tonen. Na onderzoek is gebleken dat het gaat om illegaal wapenbezit. Tevens is bij hem ook een setigong (zelf gemaakte schiettuig) aangetroffen met 6 stuks scherpe hagelmunitie. Hierdoor heeft hij zich schuldig gemaakt aan overtreding van de Jachtwet, de Vuurwapenwet en de Wet Economische Delicten.

De overtreder werd conform de instructie van de procureur-generaal aangehouden en voor een proces-verbaal overgedragen aan de politie te Zanderij ter in verzekering stelling, alsook voor verdere justitiële afdoening.

0 comments:

Een reactie plaatsen

Voor de echte kunstliefhebber!

Voor de echte kunstliefhebber!