maandag 24 april 2017

Leeflang voelt zich gehinderd in uitvoeren vakbondswerk

Murwin Leeflang moet auto van bond inleveren bij SoZaVo vanwege de precaire situatie in Suriname


Vakbondsleider Murwin Leeflang heeft afgelopen vrijdag een onderhoud gehad met de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), Cristien Polak. De minister zou de vakbond aangegeven hebben dat vanwege de precaire situatie in Suriname zij genoodzaakt is de vakbond te vragen om het voertuig dat bij de bond in gebruik was, af te staan. Dit bericht het Dagblad Suriname maandag 24 april 2017.

De minister gaf direct aan, dat zij rekening houdt met de afspraken die gemaakt zijn tussen de overheid en de vakbond, maar het intrekken van het voertuig een noodzaak is.

'Als bond hebben wij de minister ook gewezen op afspraken die zijn gemaakt tussen de overheid en de vakbond en dat er gewerkt wordt naar een oplossing. De minister erkent de afspraken ook. Ik wil niet reageren op geruchten, maar de vakbond heeft een aantal zaken voorgehouden aan de minister', stelt Leeflang.

Het is, zo schrijft het dagblad, opmerkelijk dat eerder vorig jaar het salaris van Leeflang bij het Korps Brandweer Suriname werd geblokkeerd en nu het voertuig van de bond wordt ingetrokken. Leeflang werd ook met deze vraag geconfronteerd. 'Kent u de dagen nog waarbij er arbeidswetten in het parlement werden behandeld? De regering bij monde van minister van Arbeid gaf in het parlement aan dat vakbondsleiders en shopstewards volop in de gelegenheid worden gesteld om hun werk zonder hinder te doen. Men mag het antwoord hierin zoeken', aldus Leeflang.

0 comments:

Een reactie plaatsen