dinsdag 4 april 2017

LVV-minister Algoe plant kleine delegatie voor bezoek aan vleesverwerkende bedrijven Brazilië

Onderdirectrice Veeteelt garandeert dat er geen 'verrot vers vlees' op Surinaamse markt is

Snelle afkondiging en publicatie Wet Bestrijding Dierziekten en Wet Dierlijke Producten noodzaak


Wil Suriname de veiligheid van vlees en vleesproducten garanderen en de introductie van dierziekten voorkomen, dan moeten het Staatsbesluit ter uitvoering van artikel 12 lid 1 van de Wet Bestrijding Dierziekten” G.B 1954 no. 23 en de Wet Dierlijke producten zo spoedig mogelijk worden afgekondigd en gepubliceerd. Op dit moment zijn door het vleesschandaal in Brazilië alle nieuwe aanvragen voor de import van vlees en vleesproducten uit Brazilië aangehouden. Dit schrijft Starnieuws vandaag, dinsdag 4 april 2017.

Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zegt, dat hij bezig is met de laatste voorbereidingen van een missie naar Brazilië. Het parlement had gevraagd om zelf naar de vleesfabrikanten in Brazilië te gaan om zich te oriënteren. Algoe stelt dat het niet om een grote missie gaat, 'waarschijnlijk twee parlementsleden en twee functionarissen van LVV'. Hij wijst erop dat de missie goed moet worden voorbereid, 'wie gaat, waar gaat de missie en wat gaat ze precies doen'.

De ambassade van Brazilië in Suriname had eerder gegarandeerd, dat geen van de bij het schandaal betrokken bedrijven rechtstreeks producten naar Suriname had geëxporteerd. Daarop had het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van LVV geadviseerd om nieuwe aanvragen voor de import van vlees en vleesproducten uit Brazilië aan te houden, ladingen die al onderweg of op de haven waren, te laten opslaan in de depotruimte van de importeur, maar nog niet vrij te geven voor verkoop en/of gebruik. Op deze manier worden de importeurs niet extra belast met opslagkosten op de haven, terwijl het onderzoek nog voortduurt. Het onderdirectoraat evalueert aan de hand van de lijst van ‘verdachte’ bedrijven die het ministerie van Buitenlandse Zaken van Brazilië heeft vrijgegeven als er via een tussenhandelaar in een ander land, of op illegale wijze, toch producten van deze bedrijven op de Surinaamse markt zijn terecht gekomen.

In een memo aan minister Algoe wijst waarnemend onderdirectrice Veeteelt, Virginia Popken-Telting, erop dat vers vlees in Suriname organoleptisch wordt beoordeeld. Dit geeft de garantie dat er geen verrot ‘vers’ vlees op de Surinaamse markt is terecht gekomen. Over eventueel vervalste salmonella testcertificaten, merkt zij op dat lokaal geproduceerd vers vlees ook niet wordt getest op de aanwezigheid van Salmonella.

Met de afkondiging en publicatie van de ‘Wet Bestrijding Dierziekten’ en de ‘Wet Dierlijke producten’ krijgt de Dienst Veterinaire Inspectie de wettelijke gronden om adequate sanitaire maatregelen te treffen voor de garantie van de veiligheid van vlees en vleesproducten en het voorkomen van de introductie van dierziekten in ons land. De wetten zijn cruciaal. Met deze wetten zullen immers ook de lokaal geproduceerde producten door labonderzoek veilig bewezen moeten worden.

'In plaats van een complete stop van de import van vlees en vleeswaren uit Brazilië, zouden ondersteund door deze wetgevingsproducten, strengere sanitaire eisen kunnen worden gesteld voor het garanderen van de veiligheid van vlees en vleesproducten', schrijft Popken-Telting. Puur beoordeeld op het gevaar voor het importeren van vogelgriep, zou het importeren van vlees en vleesproducten van pluimvee uit Brazilië als veiliger kunnen worden beschouwd dan het importeren uit de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika die momenteel worden geteisterd door infectie met vogelgriepvirussen.

0 comments:

Een reactie plaatsen