dinsdag 11 april 2017

Mathoera (VHP) en Etnel (NPS): 'Operatie Octopus is slechts symptoombestrijding'

'Een compleet veiligheidsplan is noodzakelijk'


De opgevoerde veiligheidscontrole door de politie in verband met de verruwende criminaliteit is slechts symptoombestrijding. Om dit probleem effectief aan te pakken, is een compleet veiligheidsplan noodzakelijk. Dit zeggen de parlementariërs Krishna Mathoera (VHP) en Patricia Etnel (NPS) in afzonderlijke interviews, in reactie op ‘Operatie Octopus’ die vorige week van start ging, zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 11 april 2017.

De operatie begon in Paramaribo, Wanica en Commewijne, en zal worden uitgebreid naar de overige districten. De actie wordt door speciale eenheden van leger en politie uitgevoerd en moet de verruwende criminaliteit tegengaan.

De volksvertegenwoordigsters stellen het initiatief op prijs. Mathoera: 'Ik ben blij dat de regering beseft dat de criminaliteit de afgelopen periode veel schade heeft toegebracht aan de samenleving.'

Zij constateert, dat de aanpak die men nu hanteert slechts een herhaling is van eerdere operaties, die als uitgangspunt ook scherpere controles hadden. Mathoera is voorstander van een integraal plan om de criminaliteit terug te dringen. Daarin moet vooral aandacht worden besteed aan de onderliggende factoren die daartoe kunnen leiden. Zij noemt als onderdeel van zo'n plan de bestrijding van de huisvestingsproblematiek en armoede, voorlichting over criminaliteit, begeleiding van personen die in aanraking zijn gekomen met justitie en ook meer politiesurveillance.

Etnel heeft vaak gepleit voor gezinsversterking en vindt dat nu ook van belang voor het terugdringen van de criminaliteit. De aanpak zal volgens haar pas compleet zijn als de overheid investeert in het vormen van sterke gezinnen, om al in een vroeg stadium te voorkomen dat men het slechte pad opgaat.

Zij stelt voor, dat er vooral in kinderrijke buurten wordt gezorgd voor alternatieven om de jongeren educatief bezig te houden.

0 comments:

Een reactie plaatsen