zondag 30 april 2017

Minister Peneux: 'Wij kunnen ons geen stakingen permitteren, anders dreigt schooljaar verloren te gaan'

'Eventuele fouten in loon onderwijsgevenden zullen worden gecorrigeerd'


Minister Robert Peneux van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vindt het cruciaal, dat het derde schoolkwartaal zonder onderbrekingen wordt afgerond. 'Wij kunnen ons geen stakingen permitteren, anders dreigt dit schooljaar verloren te gaan. De landelijke examens zijn reeds geprogrammeerd. Veel scholen hebben de Paasvakantie gebruikt om de achterstanden die ontstaan waren door stakingen in te halen', zegt de bewindsman vandaag, zondag 30 april 2017, op Starnieuws. 

Aan de onderwijsgevenden geeft de minister mee, dat eventuele fouten op hun loon gecorrigeerd zullen worden. Door de korte tijd die er was voor de uitvoering van het herwaarderingsloon zijn er fouten ontstaan. 'Waar er gewerkt wordt, worden er fouten gemaakt', zegt Peneux. Hij geeft aan dat hetgeen overeengekomen is, ook uitgevoerd zal worden.

De scholen op basisniveau (GLO, SO), voortgezet onderwijs op junioren niveau (mulo; dag- en avondscholen, LBO; dag en avond, VSO) beginnen op 2 mei. Het voortgezet onderwijs op senioren niveau (Natin, Havo, VWO, IMEAO, SMO, AMTO, SMMBO) gaat op 3 mei van start.

De minister benadrukt dat bij de start van het derde kwartaal de repetities en schoolonderzoeken reeds gemaakt worden. Deze cijfers zijn bepalend voor de overgang en het behalen van diploma's. De scholieren zijn reeds voorbereid op hun repetities en examens, dus hun toekomst mag niet in gevaar worden gebracht, aldus de bewindsman.

0 comments:

Een reactie plaatsen