zondag 23 april 2017

Ministerie van HI&T wil af van import van kip

Lokale kweek moet dusdanig worden opgevoerd dat import van kip overbodig wordt


In vier jaar tijd moet de import van kip en kipdelen zijn afgebouwd. Een proefproject dat het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI & T) in de komende maand lanceert, wordt de aftrap van een traject van vier jaar om de lokale productie zodanig op te voeren dat import overbodig wordt. Op dit moment wordt de lokale behoefte voor 60 procent gedekt door importkip. 

Vivian Marbach, onderdirecteur Industrie van het ministerie, gaf tijdens een presentatie vrijdag op het ministerie aan dat voer, en wel de import mais en soya, ongeveer 70 procent van de kostprijs van kip uitmaakt. Daarom wordt gewerkt aan het vervangen van deze twee producten. Naargelang het project succesvol vordert, zullen de heffingen op importkip worden verhoogd.

Het project moet voor een goed deel worden gefinancierd uit het fonds voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO) dat over twee weken wordt gelanceerd.

Minister Ferdinand Welzijn van HI & T wil nog niet zeggen hoeveel geld in dit fonds zal worden gepompt. Daar moeten hij en zijn collega Gillmore Hoefdraad van Financiën nog afrondend over praten.

Marbach legde uit dat maïs door rijst is te vervangen. Er is in Saramacca al infrastructuur voor de rijstbouw en daar kan de rijst voor de kipsector worden verbouwd. Hierdoor wordt geen druk gelegd op consumptierijst uit Nickerie. Ze zei ook dat er een gewas is dat vermoedelijk soya kan vervangen. Er worden nu proeven ondernomen om dat te bevestigen. Daarnaast gaf Welzijn aan dat in plaats van de import van verwerkte soya, ook soyabonen kunnen worden geïmporteerd.

Marbach zei dat op dit moment op jaarbasis 14.5 miljoen kilo kippenvlees wordt geïmporteerd. 'Wanneer wij dit hebben afgebouwd hebben wij ook afgerekend met een importbedrag van ongeveer 22 miljoen Amerikaanse dollar.' Ook betekent het voor Saramacca een stukje economische ontwikkeling, aangezien tussen de dertig en vijftig rijstboeren aan de slag kunnen.

Marbach, die al geruime tijd het project trekt, schat in dat als het project over vier jaar succesvol zal zijn afgerond, ongeveer negenduizend mensen aan werk zullen zijn geholpen

0 comments:

Een reactie plaatsen