zondag 23 april 2017

Minister Van der San in verklaring over uitspraken door het stof

'In het Sranantongo heb ik enkele uitspraken gedaan, die ik als minister niet had mogen doen'


Minister Eugène van der San heeft gisteravond, zaterdag 22 april 2017, onderstaande verklaring uitgegeven.

'Bij de rouwplechtigheid van twee omgekomen Chinese winkeliers, op dinsdag jl. in de Chinese school op de hoek van de Dr. Sophie Redmond-en Wanicastraat, heb ik in de hoedanigheid van minister van Justitie en Politie, tijdens de betuiging van mijn medeleven aan de familie en de Chinese gemeenschap in het Sranantongo enkele uitspraken gedaan, die ik als minister niet had mogen doen. 

Deze uitspraken zijn heel breed in de media verschenen en behandeld en hoeven hier niet opnieuw te worden aangehaald derhalve betreur ik dit voorval. 

Wel wens ik uitdrukkelijk te bevestigen dat mijn uitgangspunt voor wat betreft het bestrijden van de criminaliteit, gebaseerd is geweest op de taakverdeling tussen het Nationaal Leger en het Korps Politie Suriname krachtens de Grondwet van de Republiek Suriname. 

Ik ben mij ervan bewust dat ik mij heb laten leiden door de plaatselijke emotionele toestand en hierdoor aan al degenen die mij graag op de korrel wilden nemen, maar ook zij die zich oprecht bezorgd hebben gemaakt over die uitspraken, de gelegenheid op een dienblad heb geboden om zich te uiten.'

Paramaribo, 22 april 2017 
w.g. De minister van Justitie en Politie, 
Eugène van der San'

0 comments:

Een reactie plaatsen