woensdag 5 april 2017

NPD-Assembleeleden erkennen gebrekkige communicatie regering met de burgers

Samidin: 'Mensen voelen zich gekend als ze weten wat er gebeurt, praat tot uw volk'

Misiekaba reageert weer naar de mond van zijn baas, Bouterse: 'Die informatie wordt gegeven, maar men moet ook ernaar willen luisteren'


De regering doet er goed aan om open en eerlijk te communiceren met de samenleving over maatregelen die zij genoodzaakt is te nemen, om de economie weer op rails te krijgen. Doet zij dat niet, dan zal het in haar gestelde geloof en vertrouwen wegnemen. Hierop wijzen NDP-parlementariërs vandaag, woensdag 5 april 2017, in de Ware Tijd. 

'Ik merk dat de ontevredenheid grimmiger aan het worden is', zegt Jenny Warsodikromo van de NDP-fractie. Hoewel ze zelf niet graag gewild had dat het zover kwam, kan ze er begrip voor opbrengen. 'Mensen vragen ons om uit te leggen wat er gaande is en ik wil open en eerlijk daarover zijn. Maar, als de regering het parlement niet voldoende informeert, kunnen wij moeilijk wat daarover zeggen.'

Fractiegenote Naomi Samidin merkt op dat het het goed recht is van de samenleving om haar ontevredenheid te betuigen, omdat zij mandaat heeft gegeven aan de regering. 'Ook ik heb niet hiervoor gekozen', zegt ze verwijzend naar de slechte economische situatie. De politica stelt, dat de regering de ruimte geboden moet worden om zaken weer op orde te stellen, maar verwacht aan de andere kant dat de samenleving weet hoe dat zal gebeuren. 'Geef duidelijk aan wat je van plan bent te doen. Mensen voelen zich gekend als ze weten wat er gebeurt. Praat tot uw volk.'

Haar fractieleider André Misiekaba daarentegen vindt dat de informatiestroom vanuit de regering wel op peil is.

Hij verwijst onder meer naar de uitleg van de minister van Handel, Industrie en Toerisme, Ferdinand Welzijn, over de verhoogde brandstofprijzen en de uiteenzetting van vicepresident Ashwin Adhin onlangs in het parlement over inkomstenverhogende maatregelen die getroffen zullen worden. 'Die informatie wordt gegeven, maar men moet ook ernaar willen luisteren'

Misiekaba vindt het begrijpelijk dat een crisis ontevredenheid met zich meebrengt. Alleen meent hij, dat die ontevredenheid oprecht moet zijn. Hij merkt op dat er vanwege partijpolitieke bemoeienis moeilijk onderscheid gemaakt kan worden over wie zuivere bedoelingen heeft. 'Een aantal politici probeert misbruik te maken van de situatie en heeft niet de cultuur om zich neer te leggen bij een verkiezingsnederlaag. We roepen de samenleving op om zich niet daardoor te laten leiden.' 

0 comments:

Een reactie plaatsen