zondag 23 april 2017

OM Curaçao extra alert vanwege verkiezingen 28 april

OM vastbesloten: Onderzoek bij omkoping, poging omkoping, intimidatie, bedreiging en wanorde 


Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao is deze week extra alert in verband met de verkiezingen van 28 april 2017. Op Curaçao vinden vrijdag 28 april de verkiezingen plaats voor het Parlement van Curaçao. Het is in het belang van Curaçao en de Curaçaose bevolking dat het democratische gehalte van de verkiezingen zo hoog mogelijk is. De verkiezingen moeten daarom op een eerlijke manier verlopen, zo bericht het OM vandaag, zondag 23 april 2017, in een persbericht.

Het Openbaar Ministerie zal optreden op het moment dat signalen worden ontvangen van mogelijke koop en/of verkoop van stemmen. Omkoping en poging tot omkoping van het kiesrecht is strafbaar gesteld in artikel 2:44 van het Wetboek van Strafrecht Curaçao. Van omkoping of poging omkoping is bijvoorbeeld sprake als een gift of een belofte wordt gedaan of aangeboden. Een zuivere uitkomst van de verkiezingen is van essentieel belang in een democratische samenleving. Dit wordt alleen bereikt als een ieder vrij is te stemmen op de partij van zijn keuze en deze stem voor zichzelf mag houden. Zodra kiezers zich laten omkopen in ruil voor het uitbrengen van hun stem op een bepaalde politieke partij op politiek persoon is geen sprake meer van vrije verkiezingen. Het Openbaar Ministerie gaat alle signalen van omkoping onderzoeken.

Daarnaast zal het Openbaar Ministerie Curaçao alle signalen van intimidatie, bedreiging en wanorde voor, tijdens en na de verkiezingen onderzoeken.

Het OM staat voor een volkomen onbelemmerd verloop van de verkiezingen; indien nodig zal ook de Landsrecherche Curaçao worden ingezet om onderzoek te verrichten.

Het Hoofdstembureau heeft het maken van foto’s in een stemlokaal verboden. Indien een foto van een stembiljet wordt gemaakt in het kader van het kopen of verkopen van een stem, is dit strafbaar. Het OM waarschuwt dat het deze zaken zullen worden onderzocht en mogelijk vervolgd.

Een ieder die signalen heeft van omkoping, poging omkoping, intimidatie en/of bedreiging of daartoe wordt benaderd wordt opgeroepen deze signalen via 917 of anoniem via 108 te melden, zodat deze kunnen worden onderzocht.

Artikel 2:44 1.
Hij die bij gelegenheid van een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing door gift of belofte iemand omkoopt om zijn of eens anders kiesrecht hetzij niet, hetzij op bepaalde wijze uit te oefenen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie. 2. Met ten hoogste dezelfde straf wordt gestraft de kiezer of de gemachtigde van een kiezer die zich door gift of belofte tot een of ander laat omkopen

0 comments:

Een reactie plaatsen