woensdag 12 april 2017

Onduidelijkheid over continuering verstrekking voedselpakketten aan sociaal zwakkeren

Evaluatie van het project nog niet afgerond en onbekend is wanneer het klaar is


Sociaal zwakkere gezinnen moeten het nog steeds doen zonder het voedselpakket dat maandelijks gratis werd verstrekt door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. In december zijn voor het laatst voedselpakketten uitgereikt. 

De directeur van het ministerie, Jerrol Renfurm, zegt vandaag, woensdag 12 april 2017, in de Ware Tijd, dat de evaluatie nog niet is afgerond en hij weet ook niet wanneer die af zal zijn. 'Niet dat ik weet of het project is gestopt wegens geldgebrek. Als de evaluatie is afgerond zullen we het resultaat bekendmaken.'

Minister Cristien Polak zei in februari in De Nationale Assemblee, dat er van december 2015 tot en met december vorig jaar 487.000 voedselpakketten zijn verstrekt.

De regering gaat tijdens evaluatie na of hiermee moet worden doorgegaan. Toen het project begon, was het de bedoeling, dat alleen de allerarmsten in aanmerking zouden komen. De wijkhoofden waren erop gewezen om gedurende de registratieperiode erop toe te zien dat die criteria worden nageleefd.

0 comments:

Een reactie plaatsen