maandag 3 april 2017

Oud-Assembleelid Vishnudatt (NDP) denkt dat RaVakSur verborgen agenda voert

'Als je niet wil bijdragen aan een oplossing, dan heb je een andere agenda'


Vicepresident Ashwin Adhin heeft op 1 april aan de Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur) gevraagd om samen met de regering, het Planbureau, alle maatregelen van de regering en alle maatschappelijke effecten daarvan onder de loep te nemen. Uit dit samengaan zal een maatschappelijk gedragen plan aan de regering worden aangeboden. Deze participatie van belangrijke groepen uit onze samenleving op het hoogste bestuurlijk niveau zal leiden tot een structurele en grondige aanpak van onze financieel-economische problemen. 

RaVakSur heeft aan de tafel geweigerd om op dit voorstel van de regeringsdelegatie in te gaan en heeft zij slechts vastgehouden aan het terugdraaien van de brandstofprijs. Dit alles in weerwil van onder meer de in uitvoering zijnde loonverhogingsprogramma’s zijdens de regering.

Oud-minister en -parlementariër Theo Vishnudatt (NDP) vindt de houding van RaVakSur niet passend. Hij verwijst naar de drastische val van inkomsten van de overheid. Op jaarbasis is de staat naar zijn schatting ruim 800 miljoen Amerikaanse dollar achteruit gegaan. De overheid tracht nu naar zijn oordeel de inkomsten van verschillende groepen in Suriname aan te passen om als gevolg daarvan de koopkracht te verhogen.

'De Bond van Leraren vraagt om een loonsverhoging. Regering Bouterse-Adhin wil niet monetair financieren. Als wij kijken naar wat er in het verleden is gebeurd met monetaire financiering en op hol geslagen koersen, wensen wij dat niet meer. Men wil niet dweilen met een open kraan. Wat zij doen, is de samenleving laten betalen voor bepaalde verhogingen. Leerkrachten willen meer geld, maar AOV, AKB en mensen met een beperking moeten ook meer geld hebben. Laten wij als samenleving gezamenlijk het geld bij elkaar brengen, zodat wij niet monetair hoeven te financieren', stelt Vishnudatt vandaag, maandag 3 april 2017, in het Dagblad Suriname,

Indien RaVakSur dit snapt, zal volgens Vishnudatt de houding van de raad anders zijn dan nu. 'Er is hier zeker een verborgen agenda. Misschien wil RaVakSur het naar vervroegde verkiezingen brengen. Regering omverwerpen is geen optie voor RaVakSur. RaVakSur moet opkomen voor de belangen van arbeiders. Wanneer de regering dus vraagt om te komen praten of luisteren naar de opties, moet je ingaan op de uitnodiging. Als dat misloopt, heb je de samenleving tenminste te vertellen dat je bent ingegaan op de uitnodiging. Ik weet niet wie deze mensen adviseert. Als je niet wil bijdragen tot een oplossing, heb je een andere agenda', aldus Vishnudatt.

0 comments:

Een reactie plaatsen