dinsdag 25 april 2017

PALU heeft begrip voor ontevredenheid onder volk, maar ondersteunt protesten niet actief

Partij vindt het doel van de protestdemonstraties erg onduidelijk

'Door onduidelijke doelstelling en versnippering van eisen wordt inhoudelijke discussie over oplossingen van de hardnekkige problemen naar de achtergrond geduwd'


Alhoewel de PALU volledig begrip heeft voor de heersende ontevredenheid en onzekerheid, zal zij de verschillende protestdemonstraties die nu georganiseerd worden niet actief ondersteunen. Voorop gesteld wordt, dat de partij het grondwettelijk recht op demonstreren onderkent. Echter is de partij de mening toegedaan dat het doel van de protestdemonstraties erg onduidelijk is. De demonstraties zijn begonnen met groepen die moe waren van het regeerbeleid. 

De vakbeweging kwam erbij die niet tevreden was over de herwaardering van de onderwijzers. Vervolgens is de eis om de verhoging van de benzineprijs ongedaan te maken toegevoegd terwijl tegelijkertijd een deel van de actievoerenden roept 'regering naar huis'. Hier is nu bijgekomen de ‘gezamenlijke oppositie’, die de acties op eigen wijze ondersteunt wederom met uiteenlopende eisen.

Door de onduidelijke doelstelling en versnippering van eisen wordt de inhoudelijke discussie over oplossingen van de hardnekkige problemen in onze samenleving naar de achtergrond geduwd. De PALU zal om deze redenen niet deelnemen aan de protestdemonstraties.

De PALU roept de samenleving op om protestdemonstraties om te buigen naar inhoudelijke discussies waarbij duurzame oplossingen van de crisis centraal staan. De steeds terugkerende issues waar actievoerders de straten voor opgaan zijn het gevolg van de structurele crisis waar ons land al sinds de onafhankelijkheid doormaakt, zoals de zwakke Surinaamse economie, het achterhaalde onderwijssysteem en de gebrekkige instituten en wetten die moeten bijdragen aan goed bestuur.

De huidige financiële crisis is het meest voelbare gevolg van die structurele crisis. De belangrijkste oorzaak van deze financiële crisis is het dalen van de internationale prijzen van onze belangrijkste mijnbouwproducten goud en aardolie. Hierdoor heeft de regering meer dan 1 miljard minder aan inkomsten.

De crisis wordt verergerd door het onduidelijk beleid van de regering dat getypeerd kan worden als 'trial and error' en onsamenhangend in de afgelopen 2 jaren. De corruptieschandalen, geruchten over malversaties en nadelige effecten van mismanagement hebben ook hun negatieve invloed op de financiële huishouding van de Staat. Het vertrouwen in het vermogen van de regering om met oplossingen te komen is zoek en wordt versterkt door het uitblijven van onderzoek naar 'dubieuze financiële handelingen' die zouden hebben plaatsgevonden.

De PALU roept daarom de regering op om het beleid bij te stellen en niet alleen groepen te horen, maar ook daadwerkelijk te luisteren en gedane voorstellen mee te nemen in het crisisbeleid. Bij de regering wordt ook op aangedrongen om vooral het goede voorbeeld te geven en de dubieuze kwesties te onderzoeken.

De huidige situatie biedt teveel ruimte voor speculaties en verdachtmakingen die niet bijdragen aan een sfeer in de samenleving om gezamenlijk de crisis te overwinnen met duurzame oplossingen. Staatsrechtelijk is het niet mogelijk om de regering naar huis te sturen middels protestdemonstraties. Maar, al zou men hierin slagen, de leiders van de straatacties bieden (ook) te weinig garanties dat zij oplossingen hebben voor het wegvallen van de inkomsten van de overheid, gewoonweg omdat die tot nu toe niet gegeven zijn.

De PALU is van mening, dat de financiële problemen groot zijn, maar oplosbaar. Naast de verwachtbare effecten van meer inkomsten uit goud en olie, zal Suriname met een samenhangend productie-stimulerend beleid op middellange termijn op eigen kracht blijvend uit de crisis geraken. De grootste uitdaging hierin is om de samenleving meer ondernemings-minded te maken en het geloof in eigen kunnen te stimuleren met een lange termijn beleid. Hiervoor zal de politieke cultuur van confrontatie omgebogen moeten worden in een cultuur van samenwerken, daadkracht en meer eenheid.

Henk Ramnandanlal 
Ondervoorzitter PALU

0 comments:

Een reactie plaatsen