donderdag 13 april 2017

Personeel Arbeidsinspectie in staking

Ontevreden arbeidsinspecteurs door nog steeds uitblijven regeling rechtspositie


Personeel van de dienst Arbeidsinspectie is in staking gegaan, omdat de rechtspositie van de arbeidsinspecteurs nog steeds niet is geregeld. Er wordt 's ochtend gewerkt van zeven uur tot elf uur. De bond onder leiding van Romeo Chin A Loi heeft minister Soewarto Moestadja van Arbeid gisteren persoonlijk geïnformeerd over het actiemodel, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 13 april 2017.

De kwestie van de rechtspositie sleept zich sinds 2010 voort. Benoemingen en bevorderingen in het kader van FISO (Functie Informatie Systeem van de Overheid) zijn nog niet in orde gemaakt. Moestadja heeft aangekaart, dat vanaf zijn aantreden in 2015 hij zich heeft beijverd voor een vlot verloop van deze kwestie. Zo zijn de stukken opgemaakt en verzonden naar de vicepresident en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar, door de ambtelijke molen zijn de stukken nog niet terug ontvangen.

De bewindsman heeft beloofd om een beroep te doen op de vicepresident om het proces te versnellen.
Een andere kwestie die de actievoerders hoog zit is, dat er al bijna een jaar wordt gewacht op de nutsvoorzieningen in het nieuw onderkomen van de Arbeidsinspectie. Moestadja heeft in augustus vorig jaar een pand gehuurd als huisvesting voor de dienst, maar de nutsvoorzieningen ontbreken.

Hij zegt, dat een langdurige actie van personeel bij de Arbeidsinspectie van invloed kan zijn op de bescherming van de werknemers, aangezien deze afdeling de enige wettelijke dienst is die moet toezien op de naleving van de arbeidswetgeving.

0 comments:

Een reactie plaatsen

Voor de echte kunstliefhebber!

Voor de echte kunstliefhebber!