dinsdag 18 april 2017

Raad van State ziet niets in plannen VVD inzake nieuw model Koninkrijk

'Weinig zinvol om het nu te hebben over veranderingen in staatkundige opzet van het Koninkrijk'


Het Koninkrijksverband inruilen voor een gemenebest-model, zoals de VVD en de SP willen, is geen realistische optie. Dat stelt de Raad van State in het Jaarverslag 2016 (zie hieronder, pagina 37 e.v.), aldus het Antilliaans Dagblad dinsdag 18 april 2017.

De in Caribisch Nederland gehoorde gedachte om de status van openbaar lichaam te vervangen door die van Koninkrijkseiland met meer autonomie ziet de Raad evenmin als haalbaar.

'Het is nu weinig zinvol om het te hebben over veranderingen in de staatkundige opzet van het Koninkrijk. Het is vruchtbaarder om te bezien of, en zo ja op welke wijze, de achterliggende problemen binnen de bestaande structuur kunnen worden aangepakt', aldus de Raad, die weinig op heeft met 'aanhoudende staatkundige verhandelingen over uiteenlopende opties'.

0 comments:

Een reactie plaatsen