maandag 3 april 2017

RaVakSur: 'Regering is bezig IMF tegemoet te komen met verhoging brandstofprijzen'

Minister Welzijn: 'Deze maatregel heeft niets met IMF te maken'


Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme roept de Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur) op om samen met het bedrijfsleven en niet gouvernementele organisaties (ngo's) te werken aan oplossingsmodellen. Dit in belang van het land, zo schrijft Starnieuws vandaag, maandag 3 april 2017. RaVakSur heeft een uitnodiging van de regering voor vandaag om zich te buigen over een simulatiemodel van het Planbureau, afgezegd. Op basis van de maatregelen wordt een samenhangend pakket samengesteld met ervaring van bedrijfsleven, vakbeweging en ngo's. 

RaVakSur heeft zaterdag aan een regeringsdelegatie duidelijk gemaakt dat, zoals in het ultimatum verwoord, de verhoging van de brandstofprijzen teruggedraaid moet worden. De vakbeweging vindt dat het om een ad hoc maatregel gaat, zonder dat er ruggespraak erover is gehouden.

Volgens RaVakSur is de regering bezig het Internationaal Monetair Fonds (IMF) tegemoet te komen met het besluit om de brandstofprijs te verhogen.

De regering stelt daarentegen, dat de verhoging nodig om is onder andere salarissen van leerkrachten en ambtenaren te kunnen betalen. 'Ik ben de boodschapper van het slechte nieuws. Niemand wenst geconfronteerd te worden met gedwongen meer uitgaven. De overheid heeft de afgelopen jaren de brandstof gesubsidieerd. Dat staat vast. Het is toch onrechtvaardig dat degenen die het kunnen betalen en kunnen missen door de overheid worden gesubsidieerd. De overheid moet toch inkomsten krijgen voor het kunnen voldoen aan de verplichtingen? Ik ben ook als voorzitter van Vereniging Surinaams Bedrijfsleven tegenstander geweest van object subsidie. Deze maatregel heeft dus niets met IMF te maken', zegt minister Welzijn in een reactie.

Welzijn zegt, dat niet met alle betrokkenen overleg mogelijk was, voordat de brandstofprijs werd aangepast. De nieuwe brandstof was al gearriveerd, waardoor de aanpassing niet kon wachten. Dit is zaterdag ook uitgelegd aan RaVakSur. Ook al was RaVakSur vooraf geïnformeerd, zou zij niet akkoord gaan met het besluit tot verhoging van de prijs.

Welzijn zegt verder, dat de vakbeweging het recht heeft op haar opvatting. De regering vraagt begrip voor de situatie waarin het land verkeert. Met het IMF is er een dispuut over de afschaffing van de subsidie op de brandstofprijs en aanpassing van de stroomtarieven. Met de verhoging van de brandstofprijs subsidieert de regering de brandstofprijs niet langer, omdat deze nu marktconform is geworden. De prijzen zullen stijgen of dalen afhankelijk van de wereldmarktprijs. De government take wordt voordat de prijs vastgesteld wordt aan de pomp, reeds bij de invoer van brandstof, afgedragen aan de Staat. Bij elke lading die binnenkomt, zal voorstaan de pompprijs worden betaald.

0 comments:

Een reactie plaatsen