zaterdag 29 april 2017

Recente prijsverhoging brandstoffen funest voor rijstsector

Rijstsector gaat gebukt onder steeds zwaardere lasten - Padieproducenten slaat alarm

BSP ondersteunt de demonstraties tegen het regeringsbeleid


De Bond van Surinaamse Padieproducenten (BSP) slaat alarm na de meest recente verhoging van de brandstofprijzen. 'Vanwege de grootschaligheid is de rijstsector met een benut areaal van veertigduizend hectare ten opzichte van de andere subsectoren zwaarder belast. De agrarische sector wordt het hardst getroffen', zegt voorzitter Radjoe Bhikharie zaterdag 29 april 2017 in de Ware Tijd. 

Hij rekent uit, dat boeren jaarlijks meer dan 24 miljoen Surinaamse dollar uitgeven aan brandstof. De verwachting van de BSP is, dat dit bedrag kan oplopen omdat de verhogingen in verschillende fasen doorgevoerd zullen worden. 'Omdat de agrarische sector niet gesubsidieerd wordt, vormt dit een grote uitgavenpost.' Volgens de berekening van Bhikharie moet een rijstboer jaarlijks gemiddeld Srd 24.720 betalen voor diesel.

De BSP praat van een 'trieste situatie' in de sector, omdat ook andere kosten omhoog zijn gegaan. De organisatie staat in haar communiqué ook stil bij 1 mei en ziet arbeidersdag als 'unieke kans' om het bondgenootschap tussen agrariërs en loonarbeiders gestalte te geven.

'Wereldwijd vormen ze historische bondgenoten, maar in Suriname is dat in de loop der jaren niet van de grond gekomen omdat politici dit steeds hebben verhinderd vanwege hun verdeel- en heerscultuur voor machtsbehoud.'

De BSP noemt zich 'de enige organisatie in de agrarische sector' die zich solidair en strijdbaar heeft verklaard aan de vakbeweging en maatschappelijke groeperingen. 'Het is de plicht van elke organisatie en of individu om te strijden tegen sociaal-maatschappelijk onrecht.' Om die reden treft de bond voorbereidingen om zijn leden en overige rijstboeren te mobiliseren om de protestmanifestaties van de vakbeweging, de komende week in Nickerie te ondersteunen.

0 comments:

Een reactie plaatsen