woensdag 19 april 2017

Regering betreurt - door haar uitgelokte - 'schermutselingen' tijdens demonstratie

'Schermutselingen' zijn veroorzaakt door juist de regering....

'Wij zijn niet gebaat bij onrust, want daarbij zal er slechts één verliezer zijn, te weten ons geliefd land Suriname'


De regering stelt in een vandaag, woensdag 19 april 2017, uitgebracht persbericht het te betreuren dat terwijl de dialoogronde over het regeerbeleid met de vakbeweging werd hervat er in de binnenstad zich schermutselingen hebben voorgedaan. Het Korps Politie Suriname was genoodzaakt, zo beweert althans de regering, in te grijpen en enkele personen voor verhoor op te brengen. 

'De regering wenst wederom te benadrukken bekend te zijn met de gevoelens van onvrede over de huidige financieel-economische situatie van grote delen van de gemeenschap. Echter heeft de regering de overtuiging, dat wij als Surinamers met vereende krachten hieruit zullen komen. Het is daarom belangrijk om nogmaals te onderstrepen dat alle kanalen voor communicatie voor iedereen en alle groepen open zijn.'

De regering roept alle Surinamers op om vooral in deze moeilijke tijden niet tegenover elkaar te staan, maar om juist in alle rust gezamenlijk te werken aan oplossingsmodellen, 'waardoor wij in eenheid de ontwikkeling van ons land ter hand kunnen nemen. Wij zijn niet gebaat bij onrust, want daarbij zal er slechts één verliezer zijn, te weten ons geliefd land Suriname', aldus het Kabinet van de President namens de regering, die zelf debet is aan de ontstane onrust.

Overigens is het de vraag of het Kabinet van de President ook nog gaat komen met een verklaring inzake het provocerende uiterlijk van het lid van de Mobiele Eenheid op deze foto (Bron foto: Facebook).

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

0 comments:

Een reactie plaatsen