donderdag 13 april 2017

Regering komt weer geen toezegging na aan leerkrachten

Diverse onderwijsgevenden moeten nog wachten op de beloofde extra Srd 500

Onlangs beweerden vicepresident Adhin en raadsadviseur Jozefoon dat geld eerste week april zou worden overgemaakt


Door enkele technische redenen was het niet haalbaar om de '1e fase' van het financiële component van onderwijsgevenden die behoren tot de 4e graad, 3e graad a-b-c en de 2e graad 2c nog in de eerste week van de maand april 2017 uit te betalen. Voor onder andere de afdeling Comptabiliteit van het ministerie van Financiën moesten de technische problemen eerst worden opgelost. Het blijkt dat alles comptabel helemaal in orde moest zijn voordat de betaalbaarstelling kon plaatsvinden. De administratieve problemen zijn intussen opgelost waardoor de overmaking vandaag, donderdag 13 april 2017, zal plaatsvinden. Dit zijn woorden van Starnieuws.

Marcellino Nerkust, president (ofwel gewoon voorzitter) van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS), zegt in een reactie, dat de afgelopen periode continu in contact te hebben gestaan met raadsadviseur Eddy Jozefzoon. Er is steeds de vinger aan de pols gehouden over de haalbaarheid van de uitbetaling in de eerste week van april 2017. Daarnaast is er hierover ook gecommuniceerd met minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

'De informatie waarover ik thans beschik, is dat het vandaag slechts een kwestie is van overmaking naar de rekeningen van de onderwijsgevenden die vallen onder de categorie 4e graad, 3e graad a-b-c en de 2e graad 2c', zegt Nerkust.

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën bevestigt, dat er enkele technische kwesties speelden, maar dat die zijn nu zijn opgelost. De FOLS-voorzitter zegt volkomen te begrijpen dat het nog niet overmaken in de eerste week van de maand april 2017 - volgens afspraak - naar de rekeningen van de onderwijsgevenden, voor veel irritatie heeft gezorgd. 'Maar, de ervaring leert dat als het gaat om het betaalbaar stellen van salarissen of verhogingen, de zaak comptabel correct moet zijn. Als er daarnaast ook nog fouten zijn ontdekt is het raadzaam om die terstond te corrigeren. Volgens bekomen informatie blijkt dat er daardoor ook enige vertraging is ontstaan.'

De blikken zijn nu gericht op het ook volledig herwaarderen van de onderwijsgevenden die een bevoegdheid hebben behorende tot de 2e graad b, a en de 1e graad. Hierover zijn er voorstellen gedaan op vrijdag 25 maart 2017 tijdens het overleg met de vicepresident/raadsadviseurs en de onderwijsminister. De FOLS heeft echter nog geen reactie ontvangen over de gedane voorstellen voor deze groepen.

Intussen is het Staatsbesluit van 5 april 2017 gepubliceerd waarin is opgenomen de wijziging van de bestaande FISO-onderwijsfuncties (Functie Informatie Systeem van de Overheid), akten en bevoegdheden, de instelling van nieuwe onderwijsbevoegdheidsgraden en bezoldigingsreeksen voor onderwijsgevenden en garantie van de verworven rechten voortvloeiende uit de status die onderwijsgevenden hadden tot 1 januari 2017.

0 comments:

Een reactie plaatsen