zaterdag 15 april 2017

Regering verhoogt royalties op bouwmaterialen zonder overleg met sector

'Indien je kosten wilt verhogen, moet je dit doen in een samenhangend pakket'


De regering heeft de royalties op bouwmaterialen waaronder zand, klei, grind, schelpen, natuursteen en lateriet fors verhoogd. Tot voor kort moesten vaste bedragen variërend van een dubbeltje tot Srd 0,40 per kubieke meter worden betaald. Natuursteen was het duurst, Srd 5 aan royalty per kubieke meter. Dit meldt de Ware Tijd vandaag, zaterdag 15 april 2017.

Bij een Staatsbesluit, dat op 4 april van kracht werd, wordt de mijnbelasting in percentages van de kostprijs van het desbetreffend product berekend. Met uitzondering van kaolien, schelpen en natuursteen zal voor alle zandsoorten, klei, grind, steenslag en lateriet 30 procent royalty per kubieke meter moeten worden betaald. Voor natuursteen, schelpen en kaolien is het percentage vastgesteld op 55. De productiekosten, de zogenoemde putwaarde, van klei, zandsoorten en lateriet variëren van Srd 10 tot Srd 32,50 per kubieke meter. Voor schelpen, steenslag en grind hanteert de regering een gemiddelde putwaarde van Srd 125.

'Het is zeer ongepast om zonder overleg met de sector, deze kostenverhogende maatregelen te nemen. Indien je kosten wil verhogen, moet je dit doen in een samenhangend pakket, wat wederom niet is gebeurd', reageert Anthony Wong, voorzitter van de Algemene Aannemersvereniging (AAV).

De organisatie deelt de bezorgdheid van haar leden en de sector met betrekking tot het tot nog toe gevoerd falend beleid van de regering.

Als reden voor de tariefsaanpassing voert de regering aan dat de tot dan gehanteerde bedragen volledig achterhaald zijn. Tot voor de aanpassing waren de royalties gebaseerd op putwaarden die varieerden van 100 Surinaamse gulden voor zandsoorten tot 5.000 gulden per kubieke meter voor natuursteen.

'Het doel is om de opbrengsten vanuit de mijnbouwsector te vergroten door middel van het aanpassen casu quo verhogen van de prijzen. Dit kan dus door actualisering van de prijzen van de bouwmaterialen', stelt de regering in de Nota van Toelichting. Verder is aangegeven dat per kwartaal of halfjaarlijks de waarden van de bouwmaterialen 'aan de putmond in het veld' actief zullen worden gecontroleerd. Hierdoor kan het royaltypercentage periodiek gewijzigd, bijgesteld en gepubliceerd worden bij ministeriële beschikking. Met de uitvoering van het nieuwe Staatsbesluit is de minister van Binnenlandse Zaken belast.

0 comments:

Een reactie plaatsen

Een week lang gratis adverteren als proef?

Een week lang gratis adverteren als proef?
Zendt uw advertentie en/of logo naar de redactie.