dinsdag 4 april 2017

Regering zegt personeel 's Lands Hospitaal toe dat prestatietoeslag wordt uitbetaald

Toezegging regering voorkomt vooralsnog dat personeel werk weer neerlegt

Nog geen oplossing voor de voortdurend late uitbetaling van salarissen...


De rust is weergekeerd bij ’s Lands Hospitaal. De werknemers hadden vrijdag nog besloten in actie te gaan, maar de regering greep in het weekend  in en beloofde dat zij de prestatietoelage van de werknemers zal betalen. Dit zegt bondsvoorzitter Imro Edam vandaag, dinsdag 4 april 2017, in de Ware Tijd. 

Het personeel mag morgen de betaling verwachten. Overige achterstallige toelagen zullen eind april en eind mei worden betaald.

Er is nog geen oplossing voor de voortdurend late uitbetaling van het salaris. Edam zegt dat zowel de regering als de vakbond hiertoe voorstellen hebben gedaan. Dit probleem is namelijk het gevolg van de slechte financiële positie van het ziekenhuis.

Edam zegt, dat er ook gesproken is over de complete herwaardering van ziekenhuispersoneel in het algemeen, dus niet van alleen 's Lands Hospitaal. Ook hierover is er nog geen uitsluitsel, maar hij is hoopvol.

Het gesprek tussen de bond en de regering vond plaats op het Kabinet van de President, onder leiding van minister Patrick Pengel van Volksgezondheid. De bondsleden hebben op een algemene ledenvergadering gisteren het afgesproken traject goedgekeurd.

0 comments:

Een reactie plaatsen