donderdag 6 april 2017

Santokhi (VHP): 'Dat Bouterse juist nu komt met aanpak criminaliteit is pure intimidatie'

'Geen toeval dat aan vooravond demonstratie opeens een veiligheidsoperatie wordt gestart'

'De bevolking is het wanbeleid moe en laat zich niet meer intimideren'


'Het is geen toeval dat aan de vooravond van de breed gesteunde demonstratie opeens een veiligheidsoperatie wordt gestart. Onder het mom van een grootscheepse aanpak tegen de criminaliteit heeft de president gisteren fijntjes laten weten dat politie en leger streng zullen toezien op de geplande demonstratie van vandaag.' Woorden van de voorzitter van de VHP, Chandrikapersad Santokhi, vandaag, donderdag 6 april 2017, op Starnieuws naar aanleiding van de spoed persconferentie van president Desi Bouterse gisteren.

Het veiligheidsgevoel van de bevolking is al jaren weg en de recente overvallen en moorden hebben dat alleen maar verergerd, stelt de politicus.

'De president had elk ander moment kunnen kiezen om maatregelen aan te kondigen. Om het juist nu te doen is pure intimidatie. De bevolking is de situatie in het land beu', aldus Santokhi.

Het wanbeleid heeft de inkomenspositie van mensen volgens hem verslechterd en het gebrek aan een goed justitieel en veiligheidsbeleid maakt dagelijks slachtoffers.

'Elke dag worden we geconfronteerd met berichten over berovingen, die vaak gepaard gaan met bruut en buitensporig geweld. Het is daarom niet verwonderlijk dat de bevolking gebruik maakt van haar democratische recht om de regering te vertellen hoe ze er over denkt. Om nu vlak aan de vooravond van de demonstratie een veiligheidsoperatie uit te voeren in maar enkele gebieden, waaronder Paramaribo, is ongeloofwaardig. De bevolking is het wanbeleid moe en laat zich niet meer intimideren. Ik ben het eens met de president dat we allemaal ons hoofd koel moeten houden en ik spreek de hoop uit dat niemand zich laat provoceren. Demonstranten noch veiligheidstroepen. In een rechtsstaat geldt vrijheid van meningsuiting, ook als die mening je niet bevalt.' 

Deze regering heeft volgens de VHP-leider nooit serieus werk willen maken van de veiligheid van de burgers van dit land. Het ministerie van justitie heeft geen veiligheidsplan. 'Als minister van Justitie en Politie richtte ik mijn beleid op de zero-tolerance benadering. Dit beleid was norm-handhavend. Het was bedoeld voor het vergroten van het normbesef, waarbij naast rechtshandhaving ook aandacht geschonken werd aan wetshandhaving. Hierbij werden naast de ernstige misdrijven ook de eenvoudige wetsdelicten aangepakt. Met een ketenbenadering zorgde ik er voor dat alle stakeholders in de sector effectief betrokken waren. Zowel nationaal als internationaal. Mijn periode als minister werd gekenmerkt door een harde aanpak van de criminaliteit, in het bijzonder de drugshandel, en een strak, no-nonsense beleid op het gebied van naleving van wet en recht. Met een focus op het terugdringen van het onveiligheidsgevoel.' 

Bij het aantreden van de regering-Bouterse in 2010 is het veiligheidsplan terzijde geschoven. Instituten zijn volgens Santokhi uitgehold en systematisch verzwakt. Criminaliteitsbestrijding kreeg minder prioriteit. 'Dit alles heeft nu als resultaat onveiligheid, angst en toename van de criminaliteit. Als de regering verstandig is, luistert ze naar het volk, verlaat ze het pad van eigenzinnigheid, neemt ze de oppositie serieus bij het bestrijden van de economische crisis en komt ze met een serieus, doorgetimmerd veiligheidsplan. Nu hier en daar troepen en eenheden inzetten is symptoom bestrijding en doet niets aan het echte kwaad', meent Santokhi.

0 comments:

Een reactie plaatsen