donderdag 20 april 2017

Suriname gaat intensiever samenwerken met Nicaragua

Nicaraguaanse ambassadeur brengt bezoek aan minister Yldiz Pollack-Beighle


De niet residerend buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van Nicaragua Valdrack L. Jaentschke bracht gisteren een kennismakingsbezoek aan de minister van Buitenlandse Zaken Yldiz Pollack-Beighle (zie foto - Bron: ministerie van Buitenlandse Zaken). Suriname en Nicaragua hebben van oudsher een warme historische band, waarbij hoog in het vaandel staan het streven naar onafhankelijkheid, vrijheid en rechtvaardigheid, zo bericht het ministerie vandaag, donderdag 20 april 2017, in een persbericht. 

Beide landen zijn aangesloten bij regionale organisaties zoals de CELAC en de ACS, waarbij Zuid-Zuid samenwerking een belangrijke peiler vormt. Voorts bekleedt Nicaragua binnen de Associatie van Caribische Staten (ACS) het voorzitterschap van het sub-comité voor rampenbeheersing. Suriname heeft hierin zitting als rapporteur.

Tijdens het bezoek werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de bilaterale relatie en samenwerking tussen Suriname en Nicaragua verder te stuwen in de richting van concrete initiatieven. In dit verband overhandigde Minister Pollack-Beighle een concept paraplu overeenkomst voor samenwerking. Dit is een essentieel document gericht op concretisering, verdieping en intensivering van bilaterale samenwerking.

De volgende samenwerkingsgebieden zijn tijdens het onderhoud geïdentificeerd cultuur, toerisme, landbouw en handel voor economische ontwikkeling.

Nicaragua heeft een goed ontwikkelde agrarische industrie voor wat betreft cultivering van de moringua plant welke heeft geresulteerd in diverse agrarische producten. De overeenkomst zal via de geëigende diplomatieke kanalen verder gestalte krijgen waarbij het in de bedoeling ligt om deze binnen afzienbare tijd te formaliseren tijdens een nader uit te werken zogenoemde 'fact finding missie' naar Nicaragua later dit jaar, bestaande uit vertegenwoordigers van de Surinaamse regering en het bedrijfsleven.

Inmiddels zal nadere samenwerking voor wat betreft visumafschaffing voor bepaalde categorieën van reizigers tussen beide landen ter hand worden genomen.

0 comments:

Een reactie plaatsen