maandag 10 april 2017

SZF betaalt diverse specialisten en huisartsen slechts deels uit - 'SZF is niet failliet'

Gedupeerde artsen en specialisten zijn verontwaardigd en overwegen 'stappen'


De stichting Staatsziekenfonds (SZF) heeft vorige maand enkele specialisten en huisartsen die diensten namens haar verlenen gedeeltelijk uitbetaald. Het fonds heeft hen onlangs per brief hierover geïnformeerd. Daarin staat overigens niet duidelijk, waarom de betaling gedeeltelijk heeft plaatsgevonden, aldus de Ware Tijd van vandaag, maandag 10 april 2017.

De betrokkenen zijn boos en zullen tijdens een algemene ledenvergadering deze week hierover praten en eventueel stappen ondernemen. De maatregel is onder meer toegepast op artsen die netto meer dan tienduizend Surinaamse dollar moeten ontvangen. De groep die beneden deze limiet zit, heeft haar honorarium volledig ontvangen.

Het SZF heeft in de brief toegezegd de tweede tranche uiterlijk medio deze maand te voldoen. Vanaf april zullen artsen van wie het netto honorarium maximaal tweeduizend Surinaamse dollar bedraagt volledig uitbetaald worden aan het einde van elke maand. De groep die meer verdient zal haar geld in twee termijnen ontvangen.

SZF-directeur Rick Kromodihardjo verzekert de uitbetaling, mogelijk deze week. 'SZF is niet failliet.' Hiermee ontkracht hij de bewering alsof het fonds failliet is en daarom niet in staat is geweest om zijn dienstverleners volledig uit te betalen. De stichting heeft volgens hem een positieve betalingsdiscipline. Mede hierdoor hebben de ziekenhuizen in de afgelopen maanden hun personeel op tijd kunnen uitbetalen. Het SZF geeft hen elke maand een voorschot in afwachting op de declaraties voor geleverde diensten.

'Wat er nu speelt, is dat het SZF bij de specialisten een foute code heeft gemerkt in zijn systeem. Als die code niet goed is geregistreerd kan de dienstverlener benadeeld worden.' De instelling heeft de specialisten hierdoor alleen vergoed voor de 'Basiszorgdiensten'. De uitbetaling voor reguliere diensten zal binnen de aangegeven periode plaatsvinden.

0 comments:

Een reactie plaatsen