vrijdag 7 april 2017

Uitbraak ernstige paardenziekten in Suriname

LVV verbiedt voorlopig alle evenementen met- en transport van paarden 


Er is een uitbraak van een ernstige paardenziekte in Suriname. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) laat donderdagavond 6 april 2017 in een persbericht weten, dat de resultaten van het laboratoriumonderzoek van de opgestuurde bloedmonsters, zijn ontvangen. Ter voorkoming van de verdere verspreiding van 'Paarden encefalomyelitis' zal de Dienst Veterinaire Inspectie (DVI) van het onderdirectoraat Veeteelt van het LVV wederom de nodige maatregelen treffen. Alle evenementen met paarden zijn voorlopig verboden. 

Het blijkt dat alle drie varianten van Paarden encefalomyelitis met name Oosterse, Westerse en Venezolaanse, voorkomen in Suriname. Tevens heeft het onderzoek ook de aanwezigheid van het Paarden Herpesvirus bevestigd. Deze geconstateerde hersenvliesontstekingsziektes bij paarden kunnen zorgen voor nerveuze verschijnselen waarbij het paard wankelt, trilt, gezichtsproblemen krijgt en niet kan slikken. Het ernstige geval kan leiden tot de dood van het paard.

De encefalomyelitis leeft in bepaalde vogelsoorten en door een muskietenprik kan de ziekte overgebracht op paarden en mogelijk ook op mensen.

De  DVI heeft weer aan alle eigenaren en houders van paarden en paardachtigen een schrijven gericht met voorschriften. Paarden dienen volgens een schema gevaccineerd te worden en de reeds gevaccineerde dieren moeten regelmatig gecontroleerd worden. Indien een paard nerveuze verschijnselen vertoont, dient het zo snel mogelijk afgezonderd te worden van de overige dieren en vervolgens dient spoedig contact te worden gemaakt met de dierenarts of de DVI of de dichtstbijzijnde politiepost.

Er is een verbod op het transport en de samenkomst van paarden en paard-achtigen van verschillende locaties. Alle evenementen met paarden zijn tot nader order verboden. Slechts met schriftelijke toestemming van de zal dat toegestaan worden met specifieke voorwaarden.

De omgeving waar de paarden zich bevinden dienen muskietenvrij te worden gehouden (schoon leefmilieu). Alle importeurs van paarden mogen, alleen met een veterinaire-vergunning van de DVI, die dieren naar Suriname laten halen. Er zullen strenge maatregelen worden getroffen bij het niet naleven van de voorschriften.-

0 comments:

Een reactie plaatsen