woensdag 19 april 2017

Vakbeweging spreekt van trieste dag in democratische beleving Surinaams volk

'Met neerslaan vreedzame protestdemonstratie zijn belangrijke grondrechten van het Surinaamse volk geschonden'


18 April 2017 was een trieste dag in de democratische beleving van het Surinaamse volk in het algemeen en dat van de vakbeweging in het bijzonder. De vreedzame protestdemonstratie georganiseerd door de vakbeweging was gericht tegen de ad hoc verhoging van de government take en de verdere verarming van het Surinaamse volk als gevolg van het wanbeleid van deze regering. 

Protestdemonstaties zijn een grondwettelijk recht van elke Surinaamse burger. Dit recht op vreedzame betoging is neergelegd in artikel 21 van de Grondwet.

De protestdemonstratie van vandaag had een vredig verloop, maar is op een bepaald moment op brute wijze door manschappen van de politie neergeslagen en daarbij zijn de vakbondsleider Wilgo Valies en enkele actievoerders waaronder Curtis Hofwijks en Brain Boerleider gearresteerd.

Met het neerslaan van deze vreedzame protestdemonstratie zijn belangrijke grondrechten van het Surinaamse volk geschonden. De vakcentrales C-47, PWO, FAL en de vakbonden BVL en ALS keuren het geweld tegen de vredige demonstranten resoluut af en eisen tegelijkertijd dat de vakbondsleider en de overige activisten gelijk in vrijheid worden gesteld.

De Vakcentrales C-47, PWO en FAL 
De Vakbonden BVL en ALS

0 comments:

Een reactie plaatsen