donderdag 27 april 2017

Venezolaans president Maduro kan binnen OAS rekenen op steun bevriend Suriname

Meeste Zuid-Amerikaanse landen willen schorsing Venezuela binnen OAS


De ontwikkelingen in Venezuela hebben de volle aandacht van de regering. 'De acties die worden ondernomen binnen diverse regionale organisaties zijn niet aan onze aandacht voorbij gegaan', stelt het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) in een vandaag, donderdag 27 april 2017, uitgebracht communiqué.

In dit kader wenst de regering het belang te benadrukken van het principe van niet-inmenging in interne aangelegenheden zoals verankerd in diverse internationale documenten, waaronder het Handvest van de Verenigde Naties en het Handvest van de OAS.

Bij de massale anti-regeringsdemonstraties, die al enkele weken aanhouden in Venezuela, zijn al ruim twintig doden gevallen. Aangevoerd door de gezamenlijke oppositie en gevoed door een diepe economische recessie roept de bevolking om het aftreden van president Nicholas Maduro. Het staatshoofd stelt vooral de VS verantwoordelijk voor de politieke onrust in zijn land.

In het communiqué stelt het ministerie van BuZa voorstander te zijn van een uitputtende dialoog. Voor en tijdens het voorzitterschap van UNASUR heeft Suriname een belangrijke bijdrage daartoe geleverd. 'De democratisch gekozen regering in Venezuela moet in de gelegenheid worden gesteld om de interne dialoog met de oppositieleiders zonder inmenging van buitenaf te continueren en consolideren', aldus het ministerie.

Er is daarom met bezorgdheid kennis genomen van de ontwikkelingen binnen de OAS terzake het bijeenroepen van een speciale vergadering met als mogelijke uitkomst de schorsing van Venezuela op grond van artikel 20 van het Inter-Amerikaans Democratisch Handvest. Suriname heeft binnen de OAS deze ontwikkeling afgekeurd en zich niet geschaard achter de pogingen in de regionale organisatie om Venezuela te isoleren. Het is van belang dat regionale organisaties ervoor waken dat zij enige positie innemen welke hen uitschakelt bij het bijdragen tot constructieve dialoog, die zou moeten leiden tot het verminderen van spanningen en het bevorderen van de belangen van de bevolking in de respectieve lidlanden.

Suriname zal zich blijven inzetten en ervoor waken, dat de soevereiniteit van landen wordt gerespecteerd en dat het mechanisme van dialoog als leidend beginsel wordt gehanteerd. Dit standpunt zal waar nodig en op alle internationale fora de leidraad zijn van de Surinaamse participatie.

0 comments:

Een reactie plaatsen