woensdag 5 april 2017

VOS-directeurenberaad staat onderwijsgevenden toe om deel te nemen aan demonstraties tegen regering Bouterse

'Haast een ieder heeft het moeilijk en daarom het recht heeft om te protesteren'


Het directeurenberaad van VOS-scholen laat leerkrachten die morgen gevolg geven aan de oproep van hun onderwijsbonden om te protesteren vrij in hun besluit. Dit zegt de voorzitter van het beraad Balram Soemeer vandaag, woensdag 5 april 2017, in de Ware Tijd.

'Ik houd rekening met de beslissing van wie dan ook.'

De Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur) gaat morgen in actie en wordt daarin ondersteund door de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname, ALS. De twee onderwijsbonden vertegenwoordigen leerkrachten op VOS-niveau.

Soemeer merkt op dat haast een ieder het moeilijk heeft en daarom het recht heeft om te protesteren. Afhankelijk van de gevolgen door de afwezigheid van leerkrachten voor de leerstof en het rooster, zal het beraad te zijner tijd nagaan hoe daarmee om te gaan.

De onderwijsbonden hadden aan het begin van het jaar een drie weken lang protest tegen de wijze van invoering van het herwaarderingsprogramma. Dat heeft geleid tot een achterstand van de leerstof die zelf middels een crash-inhaalrooster opgevangen moest worden. Het is volgens Soemeer ook niet voor de hand liggend, dat het directeurenberaad leerkrachten zal afraden om tijdens schooltijd te participeren, omdat het ieders vrije wil is om al dan niet mee te doen.

Donderdag wordt weer een aanvang gemaakt met de schoolonderzoeken voor de middelbare scholen. Soemeer: 'Mochten we niet voldoende leerkrachten hebben om te surveilleren, gaat een repetitie niet door. Pas wanneer de situatie daar is, zien we hoe we ermee zullen omgaan.'

0 comments:

Een reactie plaatsen