woensdag 5 april 2017

VSB verklaart dat het leden vrij staat om deel te nemen aan protesten tegen regering Bouterse

'Overheid geeft nog onvoldoende blijk om via dialoog een herstelplan economie uit te voeren'


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft kennis genomen van de oproep tot het houden van een protestmanifestatie op donderdag 6 en vrijdag 7 april. De VSB deelt de bezorgdheid van grote delen van de samenleving, inclusief haar leden, met betrekking tot het tot nog toe gevoerd beleid door de regering, aldus de VSB in een vandaag, woensdag 5 april 2017, uitgebrachte verklaring.

De VSB blijft onverkort van mening dat dialoog en gezamenlijk optreden van alle sociale partners en het maatschappelijk middenveld de beste manier is om uit deze crisis te geraken. 

Echter moeten wij constateren dat de overheid nog onvoldoende blijk heeft gegeven om via dialoog en nationale consensus een plan tot herstel van de economie uit te voeren. Integendeel is het bedrijfsleven wederom onverwachts geconfronteerd met een forse eenzijdige verhoging van nutsvoorzieningen. 

Gelet op het bovenstaande is de VSB van mening, dat het noodzakelijk is, dat de leden in staat worden gesteld hun afkeur uit te spreken over het tot op heden gevoerd beleid en adviseert, de leden naar eigen inzicht en rekening houdende met hun bedrijfsvoering hun personeel in de gelegenheid te stellen hun stem te laten horen.

0 comments:

Een reactie plaatsen

Voor de echte kunstliefhebber!

Voor de echte kunstliefhebber!