donderdag 27 april 2017

Weer verhoging brandstofprijs zonder vooraankondiging door regering

Regering weigert te communiceren met het volk


Pomphouders en het publiek zijn verrast met de plotselinge verhoging van de brandstofprijs. Bij SOL is de benzineprijs van Srd 5,98 gestegen naar Srd 6,03. De dieselprijs is nog hetzelfde (Srd 5,13) gebleven. Bij Gow2 is de prijs van ongelode benzine Srd 6,02 en diesel is met 14 cent gestegen naar Srd 5,15. 

Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme zegt vanmiddag, donderdag 27 april 2017, in een reactie op Starnieuws, dat de overheid geen ruimte meer heeft om de consument verder te subsidiëren. De oliemaatschappijen sturen de prijsopgave naar het ministerie. Na verificatie wordt de prijs door de importeur vastgesteld aan de hand van de inkoopprijs, stelt de minister. Het ministerie stuurt geen beschikkingen meer naar de pomphouders en de media. Hierdoor ontstaat een beeld van een regering die weigert op een fatsoenlijke wijze met het volk te communiceren.

Sirodjenie Jankie, voorzitster van de Surinaamse Servicestations Exploitanten Bond (SSEB), zegt dat de prijs door de oliemaatschappij werd doorgegeven aan de pomphouders. Sommige pomphouders hebben met verlies verkocht, omdat ze niet tijdig op de hoogte waren van de verhoging. Zij merkt op dat het ministerie wel degelijk bemoeienis heeft met de prijs, want de oliemaatschappijen verhogen deze niet eigendunkelijk. Dit zou een economisch delict opleveren.

De Staat heeft een vaste gouvernement take ingevoerd eind vorige maand. De gouvernement take is vastgesteld op Srd 1,30 voor ongelode benzine, Srd 1,40 op super unleaded en 70 cent op diesel. Deze bedragen zijn in de prijzen ingecalculeerd.

Delen van de vakbeweging, bedrijfsleven, het Burgercollectief en oppositionele partijen eisen dat de verhoogde brandstofprijs door de extra gouvernement take wordt teruggedraaid.

0 comments:

Een reactie plaatsen