vrijdag 26 mei 2017

Assemblee discussieert over niet strafbaar stellen van cannabis voor industriële productie

Politici willen procureur-generaal horen over kleine wetswijziging


Tijdens de openbare commissievergadering 'nadere wijziging van de Wet Verdovende Middelen' (zie hieronder) in de Assemblee is gisteren uitvoerig gediscussieerd over industriële productie van hennep. Commissievoorzitter Roché Hopkinson (NDP) en partijgenote Ruchsana Ilahibaks zijn uitgesproken voorstanders hiervan. Tijdens de vergadering deed Hopkinson ingrijpende voorstellen om de oorspronkelijke ontwerpwet, ingediend door de regering in februari, drastisch te wijzigen, zo bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 26 mei 2017.

De regering kan zich vinden in de gedachte om cannabis voor industriële productie, indien technisch mogelijk, in deze wetswijziging te legaliseren.

Krishna Mathoera (VHP), Marinus Bee (ABOP) en Dew Sharman (VHP) stelden dat met de voorstellen gedaan door Hopkinson het karakter van de wetswijziging compleet wordt veranderd. De voorstellen zijn nog niet besproken in commissieverband. De oppositieleden voerden aan, dat deskundigen en betrokkenen gehoord zijn, onder wie de procureur-generaal, zonder dat er toen sprake was om cannabis niet strafbaar te stellen.

De ministers Eugene van der San (Justitie & Politie), Soeresh Algoe (Landbouw, Veeteelt en Visserij) en Mike Noersalim (ad interim Volksgezondheid) hebben niet alle vragen in de eerste ronde beantwoord. Noersalim zei, dat gecoördineerd overleg nodig is tussen de ministers om alle vragen eenduidig te kunnen beantwoorden. Van der San deelde mee, dat hij in zijn vorige functie als directeur van het Kabinet van de President met procureur-generaal Roy Baidjnath Panday over deze kwestie had gesproken. Het ging om een formeel gesprek met medeweten van president Desi Bouterse.

De minister stelde dat het bekend is, dat de econoom Winston Wirht zich sterk maakt voor productie van industriële hennep. Aan de  procureur-generaal werd toestemming gevraagd om een pilotproject uit te kunnen voeren. Van der San zei, dat de procureur-generaal er in principe geen moeite mee heeft, maar hij stelde zich op het standpunt dat de wet eerst gewijzigd moet worden. Volgens de hoogste vervolgingsambtenaar zou een kleine wetswijziging voldoende zijn.

Mathoera wilde weten waarom de regering de wetswijziging niet heeft ingediend, aangezien de ontwerpwet in februari naar De Nationale Assemblee is gestuurd. Van der San merkte op, dat hij toen nog geen minister was en verwees de vraag door naar zijn collega Algoe. Mathoera voerde aan dat de wetswijziging in de Raad van Ministers wordt goedgekeurd, waarna deze naar de Staatsraad gaat. Een wetswijziging bewandelt een heel proces waarbij ook de mening van deskundigen en maatschappelijke groepen wordt gehoord.

De oorspronkelijke wet gaat over het in overeenstemming brengen van de nationale wetgeving met het Verdrag van Wenen, waar Suriname partij van is. Dit verdrag handelt over de strijd tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen 1988. Suriname werd partij van dit verdrag in 1993, maar heeft sinds die tijd verzuimd de nationale wetgeving hiermee in overeenstemming te brengen.

De openbare commissievergadering werd geleid door waarnemend voorzitter Melvin Bouva. Bee deed na de eerste ronde het voorstel om de procureur-generaal alsnog te horen over het niet strafbaar stellen van cannabis voor industriële productie. Toen de commissie de procureur-generaal had uitgenodigd om zijn visie over de wetswijziging te geven, was productie van industriële hennep niet aan de orde. Deze kwestie is aan de orde gekomen na een presentatie van minister Algoe.

Bouva besloot na overleg met de commissie en de regering om de vergadering te verdagen. Hopkinson ging akkoord met het horen van de procureur-generaal.

0 comments:

Een reactie plaatsen