vrijdag 26 mei 2017

BaZo-kaarten verzekerden tussen 0-16 jaar en 60-plus verlengd tot eind 2017

Regering wil BaZo-verzekering in haar nieuwe vorm juridisch goed organiseren...


De BaZo-kaarten (Basiszorgverzekering) voor verzekerden tussen 0-16 jaar en voor 60-plussers, die per 31 mei 2017 vervallen, zijn nu geldig tot en met 30 juni 2017. Daarna zullen deze kaarten voor de periode van zes maanden worden verlengd. De Raad van Ministers heeft dit besluit genomen, na overleg met de Onderraad Sociaal Zekerheidsstelsel, waarin zitting hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken, de ministeries van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), Volksgezondheid, Arbeid en Regionale Ontwikkeling. 

De regering heeft de periode van zes maanden uitgetrokken om de BaZo-verzekering in haar nieuwe vorm juridisch goed te organiseren. Dit betekent, dat in het Staatsbesluit, welke door het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt voorbereid, alle condities zullen worden verwerkt die betrekking hebben op het in aanmerking komen voor de BaZo-verzekering. Dit Staatsbesluit moet zorgen voor een verbeterde transparantie, rechtszekerheid en rechtmatigheid bij de verstrekking, aldus Binnenlandse Zaken in een vandaag, vrijdag 26 mei 2017, uitgegeven verklaring.

Het uitgangspunt van de regering is, dat elke ingezetene moet kunnen beschikken over een basiszorgverzekering. De Staat zal deze verzekering betalen voor degenen die daartoe niet bij machte zijn. Degenen die in staat zijn hun ziektekostenverzekering zelf te betalen, zullen na een gedegen screening per 31 december 2017 uit het BaZo-bestand worden gelicht.

BaZo-verzekerden kunnen zich tot en met 30 juni 2017 aanmelden bij het Staatsziekenfonds (SZF) om hun kaart te verlengen tot en met 31 december 2017. Van de verzekerden die zich na 30 juni 2017 bij het SZF aanmelden, zal de BaZo-verzekering onherroepelijk vervallen.

Op de BaZo-verzekerden wordt ten overvloede een dringend beroep gedaan om zich niet bij SoZaVo aan te melden voor de verlenging, maar bij het SZF.

0 comments:

Een reactie plaatsen