woensdag 24 mei 2017

Bestuursressorten Para en ministerie van OWT en C werken aan ontwatering woongebieden

Woongebieden Wit Santi, Vierkinderen Pallisadeweg, Billiton, La Vigilantia en Accaribo onder water 


In nagenoeg alle bestuursressorten van het district Para is met ondersteuning van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT en C) gewerkt aan de ontwatering van woongebieden. Door de hevige regenval zijn woongebieden te Wit Santi, Vierkinderen Pallisadeweg, Billiton, La Vigilantia en Accaribo onder water gelopen. De districtscommissaris van Para, Armand Jurel, heeft de hulp ingeroepen van de regering voor de inzet van graafmachines om hoofdlozingen en loostrenzen op te schonen. Dit bericht het commissariaat vandaag, woensdag 24 mei 2017.

Er is bijna geen sprake meer van wateroverlast in Para, maar de werkzaamheden worden voortgezet. Ook wordt gewerkt aan een waterbeheersingsplan voor het district.

In Para Oost is het ministerie van OWT en C al enkele weken bezig met het ophalen van alle hoofdlozingen op La Vigilantia en Accaribo. De trenzen langs een gedeelte van de Meursweg worden binnenkort ook opgehaald. De hoofdlozing op Army (Billiton) moet met behulp van Suralco worden aangepakt. Het gebied achter de Warungsteeg (Jamaica) en de Laterietweg wordt ook spoedig aangedaan. Vandaag werden de lozingen nabij de Heilighartschool opgehaald en de blubber werd meteen afgevoerd.

In Para Noord worden alle loostrenzen langs de Indira Gandhiweg opgeschoond en uitgediept vanaf de grens tot Onverwacht. De lozingen op Bernharddorp West worden tot aan de Hoykreek opgehaald en uitgediept. De hoofdlozingen in het Suralcoweg en Pallisadegebied worden ook spoedig aangepakt en de zijwegen van de Pallisadeweg worden voorlopig middels een graider gerehabiliteerd.

Te Para Zuid zijn te Republiek incidentele maatregelen getroffen, maar er volgt een duurzame opschoning van de waterwegen. Gebleken is dat een ondernemer namens De NV Energie Bedrijven Suriname, kapwerkzaamheden heeft uitgevoerd om de stroomlijn vrij te houden. Hierbij is alles in de wegtrens gedumpt met als gevolg dat het water niet vrijelijk kan wegstromen. Deze enorme wegtrenzen moeten opgeschoond worden. Op Vierkinderen is er enorme sprake geweest van wateroverlast, doordat de Coropinakreek en de Tawakoerakreek en zijtakken opgeschoond moeten worden. Het water heeft geen vlotte doorstroming waardoor het over de oevers raakt. Voorlopig zal er voor dit gebied een dijk worden opgeworpen. De lozingen op Wit Santi worden ook opgeschoond en uitgediept tot de Coropinakreek. Ook de loostrenzen van de Wellesschool zijn kosteloos opgehaald door de onderneming Reger.

Ontwateringsprojecten in de ressorten Carolina en Bigi Poika zijn volgens minister Jerry Miranda van Owt en C reeds aanbesteed. Er moet nog gunning plaatsvinden voor de aanpak van de waterhuishouding in het centrum van het inheemse dorp Bigi Poika.

0 comments:

Een reactie plaatsen